Saknade reformförslag i vårbudgeten

I går, den 15 april presenterade regeringen vårbudgeten med ett reformutrymme på 17,3 miljarder kronor. Större delen av detta belopp, 6,5 miljarder, går direkt in till investeringar i vård och skola. Inom byggsektorn riktas endast två direkta satsningar: 1,4 miljarder till nya fängelser och 1 miljard till återuppbyggnad av E6 vid Stenungssund.

Detta trots att byggkrisen slår hårt mot Sverige och samhällsbyggnadsbranschen genom ökade uppsägningar och konkurser.

– Varje dag går sju byggbolag i konkurs. Regeringen måste inse att det är viktigare än någonsin att hålla bygghjulen rullande för att branschen inte ska förlora erfaren kompetens. Inte bara för behovet i dag utan också de stora kompetensbehoven vi ser framåt. Då krävs det stora statliga stimulanser. Vårändringsbudgeten är tyvärr en missad chans. Det är bedrövligt, säger Installatörsföretagens vd Ola Månsson i ett pressmeddelande.

Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna, understryker vikten av satsningar inom byggsektorn nu och här. Hon varnar för att om lågkonjunkturen fortsätter länge kommer många företag att förlora kompetent personal, vilket skulle förvärra lågkonjunkturens effekter.

Redo när konjunkturen vänder

– Vi ser en brist på reformer för byggsektorn i vårbudgeten, säger Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna, i ett pressmeddelande. I den lågkonjunktur vi befinner oss i är det viktigt att stimulera efterfrågan inom byggsektorn. Fokus bör ligga på att öka bostadsproduktionen, både för att möta efterfrågan på nya bostäder och för att undvika kompetensbrist och fler konkurser inom byggsektorn.

Satsningarna som påverkar byggsektorn återfinns huvudsakligen inom rättsväsende och försvar. Kriminalvården får en ökning på 1,4 miljarder för att bygga nya anstalter, och regeringen föreslår även förenklade byggregler för snabbare etableringar. Försvaret tilldelas också ett ökat anslag på 300 miljoner.

Byggföretagen välkomnar att regeringens vårbudget skapar möjligheter för 2 000 fler utbildningsplatser inom yrkesvux.

– Byggbranschen måste vara redo när konjunkturen vänder. Satsningen på fler platser inom yrkesvux är positiv, men förutsätter att medel riktas mot rätt yrkesgrupper, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen, i ett pressmeddelande.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!