Seminarium i Riksdagshuset lyfte bristen på plåtslagare

Avsaknaden av hantverkare inom byggsektorn har länge varit branschens främsta tillväxthinder. Med anledning av det arrangerades nyligen ett seminarium i Riksdagshuset med syfte att uppmärksamma den stora på bristen på hantverkare, och då främst plåtslagare. Förutom frukost bjöds det också på information om yrket samt möjlighet att prova på att jobba med plåt som byggnadsmaterial. Frukostseminariet arrangerades av POGAB Plåt AB, Plåt & Ventföretagen samt Företagarna.

Hantverkarbristen är påtaglig inom hela byggsektorn. Det saknas rörläggare, murare, snickare och elektriker. Störst glapp rapporterar bolag som sysslar med plåtslageri. I Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät från förra året uppgav 92 procent av plåtslageri- och ventilationsföretagen att de har svårt att rekrytera kompetent arbetskraft.

– Att få hålla i ett seminarium i Riksdagshuset angående kompetensbristen i byggbranchen, och då plåtslageri i synnerhet, är få förunnat. Jag tycker det blev mycket lyckat och det kändes som vi fick upp politikernas ögon för vilket enormt stort problem kompetensbristen i byggbranschen är, säger Mathias Mattsson, vd och delägare av POGAB Plåt AB i Göteborg.

– I dag kommer många av våra hantverkare i Sverige från andra länder, så vad händer när kronan försvagas och de åker hem för att arbeta i sina egna länder och för att bygga upp Ukraina igen efter kriget? Vilka ska bygga våra nya bostäder och kulturbyggnader och vilka ska renovera och underhålla våra skolor, sjukhus och andra offentliga byggnader? frågar sig Mathias Mattson.

Hot om nedläggning

Ett ytterligare orosmoln är att regeringen hotar att lägga ned den nationella satsningen på branschskolor i år, trots syftet att stärka kompetensförsörjningen inom bristyrken som Skolverket har identifierat som särskilt viktiga.

– För våra medlemsföretag är bristen på kvalificerad arbetskraft det största tillväxthindret i dag och i stort sett alla företag i byggbranschen skriker efter personal att rekrytera. Med tanke på att vi i Sverige fortfarande har ett stort behov av att bygga nya bostäder samt att renovera det befintliga fastighetsbeståndet, så har personalbristen i byggbranschen nu utvecklats till ett allvarligt samhällsproblem, säger Johan Lindström, vd och förbundsdirektör i Plåt & Ventföretagen.

Ett samhällsproblem

– Sedan 1990-talet har antalet plåtslageriinriktningar på byggprogrammen halverats – från 38 till 18. På många mindre orter finns i dag inga utbildningsmöjligheter alls. På de orter där man har lagt ned plåtslagerigrenen inom bygg, har elever kunnat välja vår skola i Katrineholm. När regeringen drar in stödet till branschskolorna slopas den möjligheten. Nu försvinner en kapacitet som hade varit guld värd att ha, säger Johan Lindström i en intervju i DI.

– Den stora bristen på byggnadsplåtslagare och ventilationsmontörer är ett samhällsproblem som behöver åtgärdas omgående! Plåt & Ventföretagen har tillsammans med våra medlemsföretag länge arbetat med att vända den negativa trenden, men nu måste vi få bättre stöd och hjälp från politiker och andra beslutsfattare, säger Johan Lindström.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!