Siktet inställt framåt för Faluns äldsta plåtslageri

Han har jobbat i takbranschen hela sitt liv, men blev med plåtslageri först 2017. Sedan dess har omsättningen ökat nästan tiofalt och framtiden ser ljus ut. Men så driver också Jon Onsbacke sina bolag Falu Plåtslageri och Takab som en äkta entreprenör och affärsman.

Det är ett av Faluns äldsta plåtslagerier och grundades av plåtslagaren Kjell Andersson i en tvättstuga redan 1952. Jon Onsbacke, som är den fjärde ägaren sedan dess, ser fram emot att fira plåtslageriets 70-årsdag nästa år.

– Vi planerar för fullt inför jubileet, bland annat genom att leta efter gamla tidningsklipp i Falukuriren. Det ska bli väldigt roligt att fira plåtslageriets födelsedag och jag vill att alla som arbetar här ska känna sig stolta över att jobba i ett så anrikt företag med starka rötter i Dalarna.

Men det var inte så länge sedan Jon Onsbacke själv tog klivet in i plåtslageriets värld, närmare bestämt fyra år. 2017 förvärvade han nämligen Falu plåtslageri efter att ha drivit sin andra firma, Takab, framgångsrikt sedan 2004.

– Innan förvärvet hade vi en del plåttakskunder och då tog vi in underentreprenörer. Men efterfrågan på plåtjobben ökade för varje år och något år köpte vi in plåtentreprenader i så stora volymer att idén väcktes om ett eget plåtslageri. Det kändes som ett naturligt steg att äga även den delen av verksamheten och när möjligheten dök upp med Falu plåtslageri slog vi till.

Jon Onsbacke, ägare och vd, grundade Tackar 2004, men blev med plåtslageri först 2017 då han köpte Falu plåtslageri. Foto: Orlando G. Boström

Lyckat förvärv

Han ser förvärvet som en stor konkurrensfördel och ett bra sätt att expandera företaget. Till exempel jobbade Falu Plåtslageri betydligt mer med nyproduktion än Takab och dessutom kom det in fler konsumentkunder tack vare förvärvet.

– I dag har vi gått från 100 procent kommersiella kunder till att halva vår kundstock är privatkunder, säger Jon Onsbacke och tillägger att omsättningen ökade från cirka åtta miljoner till dagens 50 miljoner och att siktet är inställt på 80 miljoner.

Trots att de delar lokaler och arbetar nära varandra, ofta på samma projekt, så är Falu Plåtslageri och Takab fortfarande två olika bolag. Jon Onsbacke förklarar tanken bakom det:

– Falu plåtslageri är det lilla, lokala företaget som gör de flesta av sina jobb i närområdet. Takab har hela Mellansverige som upptagningsområde och jobbar ända nere i Stockholm och upp till Örnsköldsvik.

Plåtslagaren Magnus Wallster tillverkar ett skorstensbeslag inne på Falu plåtslageris verkstad. Foto: Orlando G. Boström

Olika bolag – samma team

Men även om de är två olika bolag till namnet och juridiskt är det viktigt för Jon Onsbacke att alla som arbetar på Falu Plåtslageri och Takab ska känna sig som ett och samma team. Därför jobbar de mycket med gemenskapen.

Dessutom har de ofta gemensamma projekt där bådas kompetenser krävs. Ett sådant är exempel är det aktuella projektet Borlänge gamla brandstation som har 120 år på nacken. Renoveringen började i våras och ska vara klar till årsskiftet.

– Det är ett jätteroligt projekt där vi får använda flera av våra kompetenser. Dels har byggnaden gamla fina kopparrännor och kopparkupor, dels ett flerkupigt lertegeltak med bryt åt alla håll. Så det kräver både plåtslagare och takläggare och är ett tydligt exempel på varför det funkar så bra med en sådan här hopslagning.

Plåtslagarna Alexander Eriksson och Magnus Myrzell tillverkar nya kopparkupor på Borlänge gamla brandstation, ett projekt där företaget får chansen att utnyttja alla sina kompetenser. Foto: Orlando G. Boström

”Hovleverantör”

I övrigt omfattar Falu Plåtslageris uppdrag allt från entréer till bandtäckningar, och även en hel del nyproduktion där Peab och Byggpartner är stora beställare. Falu lasarett är en annan stor kund där Falu Plåtslageri är lite av en ”hovleverantör” med mycket rostfria jobb.

– Falu plåtslageri har utvecklats en hel del sedan förvärvet och vi har spunnit vidare på våra tjänster på plåtsidan. För även om jag inte är plåtslagare i grunden så försöker jag se till affären och hitta nya kunder och områden. Jag vill inte att vi ska nischa oss, utan är öppen för alla typer av jobb. Plåt är ju så kreativt och det finns så mycket som man kan göra, säger Jon Onsbacke.

Foto: Orlando G. Boström

Viktig säljorganisation

I koncernen jobbar det 40 medarbetare varav tio är plåtslagare och resten takläggare, administrativ personal och säljare. För Jon Onsbacke har nämligen satsat stort på att bygga upp en säljorganisation med tre säljare och en säljledare.

– Det är kanske inte helt vanligt att ha en så stor säljorganisation i plåtslageribranschen har jag förstått, men det är något som vi har jobbat väldigt aktivt med. Och trots att jag var lite tveksam i början har vi märkt att det verkligen lönar sig.

För i och med att säljarna nu har tagit över säljbollen frigörs tid från projektledarna, som tidigare även agerade säljare. Nu behöver de inte ägna sin tid åt att kalkylera, fakturera och göra kundbesök utan kan i stället driva projekt och få ekonomi i dem, förklarar Jon Onsbacke.

– Men visst är det en volymfråga. Vi är så pass många att det lönar sig att ha den här typen av säljorganisation, det är förstås inte alla som kan ha det. Dessutom var det helt enkelt nödvändigt för oss att ha en säljorganisation gentemot privatmarknaden, eftersom det där är en annan typ av kommunikation än mot kommersiella kunder.

– Falu plåtslageri är det lilla, lokala företaget som gör de flesta av sina jobb i närområdet. Tackar har hela Mellansverige som upptagningsområde, säger Jon Onsbacke. Foto: Orlando G. Boström

Mycket nöjd med Trygg plåt

En av de första saker som Jon Onsbacke gjorde efter förvärvet var att gå med i Plåt & Ventföretagen samt att auktorisera företaget med förbundets auktorisation Trygg plåt.

– Takab har alltid varit medlemmar i TIB, som är takentreprenörernas branschorganisation, så för mig var det en självklarhet att Falu Plåtslageri skulle vara med i Plåt & Ventföretagen. Jag gillar nätverkande och att få gemenskapen med likasinnade via förbundet. För man är ju inte ensam om sina frågor och funderingar, alla andra har liknande problem som vi. Därför tycker jag det är så bra med yrkesnätverket, säger Jon Onsbacke som har passat på att delta i förbundets golftävlingar ett par år i rad.

Han är även mycket nöjd med auktorisationen Trygg plåt.

– Jag måste slå ett slag för förbundets utbildningar – de är väldigt proffsiga och har hjälpt mig mycket. Dels genom att jag själv har lärt mig massor om branschen men självklart också genom att det blir en konkurrensfördel att vara auktoriserad och kunna visa upp det för kunderna. Det blir en kvalitetsstämpel.

Foto: Orlando G. Boström

Personalbrist bromskloss

Framtiden ser han an med tillförsikt trots att det har varit tufft även för Falu Plåtslageri och Takab under pandemin. Men precis som många andra medlemsföretag vittnar om så är personalbrist den största bromsklossen nu.

– Personalfrågan är vår stora utmaning. Där jobbar vi bland annat med lärlingar och samarbeten med gymnasieskolor runt om i vårt närområde. I övrigt känns framtiden känns väldigt ljus, eftersom det byggs så mycket i Falun och Borlänge med omnejd. Vår region har väldigt mycket inflyttning och invånarantalet ökar. Det är jätteroligt! //

 

Fakta Falu Plåtslageri Grundades 1952 av Kjell Andersson. Har i dag tio anställda plåtslagare och utför uppdrag runt om i Dalarna, framför allt Falun och Borlänge. Ingår i Takab-koncernen sedan 2017. Är auktoriserat enligt Trygg plåt och medlem i Plåt & Ventföretagen.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!