Självtänkande robothundar och starka kraftrobotar

En robothund som springer runt på bygget och går sina inspektionsrundor, en sopsorteringsrobot som samlar in avfall och lägger det på rätt plats samt en kraftrobot som hjälper till att lyfta tungt material på plats när det behövs. Det kan låta som en utopi, men med modern teknik har framtidens byggarbetsplats redan blivit verklighet.

Helena Eriksson studerar robotar på arbetsplatser.

Modern teknik med AI och datagenererande robotar har successivt blivit ett allt vanligare inslag inom många områden. Ingen höjer längre på ögonbrynen åt robotgräsklippare eller robotdammsugare, och inom industrin blir det allt vanligare med smarta hjälpmedel som underlättar och bistår i produktionen.

– Utvecklingen har skett som i sjok där det tekniska nu har hunnit i kapp. Datorer kan i dag hantera mycket större mängder data vilket möjliggör smarta, flexibla robotiklösningar som kan hantera en föränderlig värld. Genom att utrusta robotarna med sensorer kan vi få dem att själva dra slutsatser och justera sin uppgift efter rådande omständigheter, förklarar Helena Eriksson som ser på hur robotar kan bistå på byggarbetsplatser hos Cognibotics AB samt Center för byggrobotik vid Lunds Tekniska Högskola.

Flera användningsområden

För att roboten ska bli så självgående som möjligt prövas olika tekniska lösningar. Visionsensorer hjälper roboten att läsa av sin omgivning och kraftsensorer gör att roboten känner av om den tappar något som den har tagit upp.

”Genom att utrusta robotarna med sensorer kan vi få dem att själva dra slutsatser.”

– När vi pratar om byggarbetsplatser så finns redan robothunden Spot som hjälper till att läsa av bygget. Den är en inspektionsrobot som går sina rundor och rekonstruerar byggarbetsplatsen, vilket är till stor hjälp för platschefen. Det har fungerat bra och vi tittar nu på andra användningsområden för den typen av robot. Bland annat skulle den kunna vara en hjälp när det kommer till skyddsronder och man skulle även kunna sätta exempelvis fuktsensorer på den, berättar Helena.

Enkel manövrering

Möjligheterna och användningsområdena för byggrobotar är många, menar Helena.

– Nu är vi i ett skede i forskningen där vi tittar på i vilka arbetsmoment som robotar behövs. Det kan handla om att bistå i repetitiva arbetsuppgifter och smutsiga miljöer. Syftet är att robotarna ska underlätta på arbetsplatsen, inte ersätta människan.

”Visst kommer det att öppnas en ny bransch för den som har kunskap inom både bygg och integration av data.”

Hon ser inte att behov av ytterligare kompetens på arbetsplatsen kommer att behövas.

– Robothunden Spot är ett bra exempel. Den styrs av en enkel handkontroll som påminner om de som används för tevespel. Själva grundinställningarna kommer troligtvis att skötas av leverantören av roboten, sedan ska vem som helst kunna styra den. Men visst kommer det att öppnas en ny bransch för den som har kunskap inom både bygg och integration av data för den sista applikationsprogrammeringen.

Viktigt med tvärvetenskap

När det kommer till robotar inom plåt- och ventilationsbranschen ser Helena många användningsområden.

– En servicerobot som hämtar fram material eller en svetsrobot som lappar ihop de olika plåtstyckena skulle kunna vara två användningsområden. Det finns även robotar som bidrar med styrka men som är så känsliga att den som styr roboten fortfarande kan känna av materialet.

”Syftet är att robotarna ska underlätta på arbetsplatsen, inte ersätta människan.”

Hon berättar att intresset för byggrobotar är stort och att flertalet större byggbolag har bidragit med sin kunskap i hur robotar skulle kunna hjälpa till på byggarbetsplatser.

– Det krävs tvärvetenskap för att vi ska kunna utveckla hjälpmedel som verkligen gör nytta. Det finns otroligt många möjligheter inom området där kunskap och teknik är tillgängligt. Men det är fortfarande plåtslagarna, byggarna och ventilationsteknikerna som kan sin verklighet bäst. De är hantverkarna och deras kunskap kommer aldrig att gå att ersätta. Däremot kommer vi att kunna underlätta för dem att utföra sitt jobb, säger Helena.

 

OLIKA SORTERS BYGGROBOTAR
Drönare | Drönare används redan i dag på byggen för att kontrollera projekt från ovan utomhus. För att kunna använda tekniken inomhus har små drönare utvecklats, så kallade Crazy Flies, som kompletterar robothunden och flyger upp för att kontrollera bygget där hunden inte kommer åt. Mini-drönarna flyger sedan tillbaka till hunden och dockar på sig för att överföra datainformation till hunden.
Kraftrobot | En robot som bidrar med styrka, men även har så väl utvecklad teknik att den som använder roboten fortfarande kan nyttja sin finmotorik och anpassa styrkan till när den behövs.
Svetsrobot | Svetsar ihop plåtstycken. Har använts i EU-projektet Carlos, där båtar med skrov av metall byggdes av robotar som höll koll på var delarna skulle sitta och sedan monterade ihop dem.
Servicerobot | En robot som kan hämta material, ta fram verktyg när de behövs och hålla koll på lagerstatus på komponenter och byggmaterial samt se till att dessa kan beställas just-in-time. Denna typ av robot kan även ställas in för att sopsortera och städa upp på en arbetsplats.
Inspektionsrobot | Kan användas för inspektionsrundor där roboten reagerar på avvikelser eller detaljer som måste åtgärdas. Går även att använda för exempelvis skyddsronder eller för att skapa en DIM-modell, Data Information Meaning, som kan hjälpa platschefen på bygget att få en uppdaterad lägesrapport. Robothunden Spot är en sorts inspektionsrobot. Den kan användas på exempelvis byggarbetsplatser eller i gruvor för att kontrollera status i farliga och smutsiga miljöer, för att utföra kontroller såsom brandinspektionsrundor eller för att kartlägga status på ett projekt.

Föregående artikel
Nästa artikel

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!