Skolkommunalrådet på plåtlektion på Söderkullaskolan i Malmö

Inom tre år behöver minst 360 nya plåtslagare anställas i Skåne – ett behov som är omöjligt att tillgodose sett till dagens begränsade utbildningsmöjligheter och låga kännedom om yrket. Under tisdagen besökte Plåt & Ventbyrån Söderkullaskolan i Malmö för att hålla i plåtslagerilektioner med skolans högstadieelever, och samtala med skolkommunalrådet Sara Wettergren (L) om framtidens yrkesval.

I Skåne finns det i dag två gymnasieskolor som erbjuder plåtslageriutbildning med egen verkstad – men ingen av dessa skolor ligger i Malmö. Under det senaste året har endast fem elever från Malmö sökt in till plåtslagarprogrammet. För att fler ungdomar ska känna till plåtslagaryrket och dess fördelar krävs flera gemensamma ansträngningar och långsiktiga lösningar.

– Det är många branscher som skriker efter arbetskraft samtidigt som vi har många arbetslösa som vi inte kan matcha för att de inte har rätt kompetenser. Vi har allt att vinna på att göra den här typen av samarbeten och visa på de utbildningsalternativ som finns. Det är en brist att vi i dag inte kan erbjuda plåtslagarutbildning i Malmö, men samtidigt så är det svårt att upprätthålla en utbildning när det är så få sökande, säger Sara Wettergren (L) som är skolkommunalråd i Malmö.

I dag arbetar drygt 800 plåtslagare i Skåne – men företagen har svårt att hitta medarbetare. För att möta branschens behov behöver minst 360 nya anställas i länet inom tre år.

– Vi drabbas hårt av kompetensbristen. Vi har jättesvårt att få in folk, vi tvingas tacka nej till jobb och i förlängningen kan detta leda till att företag måste lägga ner. Det är plåtbranschens viktigaste fråga att marknadsföra yrket till unga. Tänk om alla högstadieklasser fick information om vad en plåtslagare är och vad vi gör. Det skulle vara en bra början på ett svårt jobb som vi har framför oss att göra, säger Ulrika Lingefelt som jobbar på Niclas Hellberg Plåtservice i Malmö.

Trots goda framtidsutsikter och möjligheter till direkt anställning efter gymnasiet är vetskapen om vad en plåtslagare gör mycket begränsad. Därför har högstadieeleverna på Söderkullaskolan i Malmö fått prova på att arbeta med plåt.

– Jag kände till plåtslagaryrket sedan innan, men har inte vetat någonting om det. Nu har jag fått större inblick i yrket som känns annorlunda och roligt. Man har fått en liten kick, säger Erdin Mamudovski, elev i årskurs nio på Söderkullaskolan.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!