Skolministerbesök på Plåt & Ventbyråns Branschskola

Den 24 augusti fick Plåt & Ventbyråns Branschskola i Katrineholm besök av skolminister Lina Axelsson Kihlbom och Caroline Helmersson Olsson, riksdagsledamot (S) Vingåker. De fick lära sig mer om branschskolans möjligheter och ta del av elevernas arbete.

Tillsammans med representanter från branschen, lärare och elever blev politikerna mottagna av bland andra Branschskolans platschef Mats Olsson och utbildningsrådgivare Niklas Angelöf. Under besöket diskuterades bland annat branschskolornas framtid och det statsbidrag som branschskolor idag kan få, men som är del av en tidsbegränsad satsning och som avslutas i juni 2023. Plåt & Ventbyråns Branschskola är mottagare av just detta bidrag och det var därför viktigt att få tydliggöra skolans betydelse för att kunna utbilda de 2000 nya plåtslagare och ventilationsmontörer som behövs inom de närmast kommande åren.

– Personalbristen är ett stort problem för alla arbetsgivare inom byggplåt och ventilation. För oss som i verksamma i någon av dessa branscher är detta inget nytt och redan i dag det många, inklusive mig själv, som bidrar, bland annat genom att samarbeta med skolor och ta emot lärlingar, säger Patrik Rydberg, vd för K.G Hjelmgrens Plåtslageri samt vice ordförande i Plåt & Ventföretagens förbundsstyrelse.

– Att locka folk till våra branscher är dock ingen lätt uppgift. Vi behöver därför också politiskt stöd så det är mycket bra att vi nu fick tillfälle att träffa skolministern, informera henne och visa upp vår fina branschskola, fortsätter Patrik Rydberg.

– För oss är det viktigt att ge de styrande en tydlig bild av hur utbildning fungerar för mindre yrken idag samt betydelsen av att kunna samla kompetens och utrustning på en plats som vi gör här. Att det blir en kvalitetsstämpel för de skolor som skickar elever till oss, säger Niklas Angelöf.

Ministern fick träffa eleverna

Presentationen av verksamheten följdes av en rundvandring i skolans lokaler där Lina Axelsson Kihlbom även fick möjlighet att träffa eleverna. De jobbade på flitigt med sina skolarbeten och berättade om både sig själva och sitt yrkesval.

– Det var särskilt fint att se skolministerns uppriktiga engagemang och nyfikenhet på utbildningen och elevernas arbete, säger Mats Olsson som menar att det är både viktigt och mycket uppskatta med den här typen av besök.

Niklas Angelöf instämmer och konstaterar att det liksom vid andra liknande besök, ofta är skolans samlade utrustning och elevernas stora intresse för sitt yrke som imponerar.

– I valtider blir det alltid en viss osäkerhet, men vår förhoppning är ju att kunna visa på nyttan så att vi kan fortsätta att vara en branschskola med statsbidrag. Det optimala vore om det pågående branschskoleförsöket förlängs med ett par år så att man hinner utforma ett regelverk för de branschskolor som behöver statsbidrag, säger Niklas.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!