Skriv rätt avtal vid takskottning

Innan årets första månad var till ända hade mellersta Norrland drabbats av ett par riktiga ”snösmockor”. I vissa delar av Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län föll det under ett enda dygn cirka 60 centimeter snö. Det fick många fastighetsägare att blicka uppåt och inse behovet av takskottning. Men snön ska inte bara skottas bort, den ska skottas säkert också.

Hans Bergström, ansvarig för ”Skotta säkert” inom Plåt & Ventföretagen.

Bakgrunden till att licensieringssystemet ”Skotta säkert” startades 2011 var att många tak skottades sönder av aktörer som inte hade tillräckliga kunskaper om hur de skulle gå tillväga.
– Jag har sett många exempel på takskottning där man har använt sig av felaktiga redskap, berättar Hans Bergström, ansvarig för ”Skotta säkert” inom Plåt & Ventföretagen.
Följden av denna brist på kunskap blev skador på fastigheter för miljontals kronor varje vinter, vilket fick försäkringspremierna att skjuta i höjden. Det fick Plåt & Ventföretagen att i samarbete med försäkringsförmedlaren Säkra Stenstaden starta ”Skotta säkert”.
Hans Bergström konstaterar att takskadorna har minskat påtagligt sedan dess.

– Licensieringssystemet har också tagits emot mycket väl i alla led. Hela vägen från beställare till entreprenörer och utbildare är man positiva, säger han.

”Hela vägen från beställare till entreprenörer och utbildare är man positiva.”

De flesta försäkringsbolag ställer i dag krav på att samtliga takskottare ska vara licensierade, för att försäkringen för fastigheten ska gälla. Att anlita en entreprenör som är licensierad enligt ”Skotta säkert” blir därför extra viktigt för en fastighetsägare eller bostadsrättsförening, då det säkerställer att takskottaren har nödvändiga kunskaper om säkerhet och hur man undviker skador på tak och person.

Bevakningsavtal eller avropsavtal

Två varianter av avtal är vanliga mellan fastighetsägare och takskottande entreprenörer. Det tryggaste för fastighetsägaren är ett bevakningsavtal. Då tar entreprenören på sig ansvaret att hela tiden ha koll på det aktuella taket och att vid behov utföra de åtgärder som krävs.
Den andra varianten är avropsavtal, vilket branschen förordar att företagen ska teckna. Då har fastighetsägaren ansvaret för bevakning och bedömning av behovet av skottning. Entreprenören å sin sida åtar sig att skotta taket när fastighetsägaren påkallar det.
Den allra tryggaste lösningen för fastighetsägaren är dock, enligt Hans Bergström, att man anlitar en entreprenör som dessutom är medlem i Plåt & Ventföretagen.
– Då vet fastighetsägaren att entreprenören har en ansvarsförsäkring. Dessutom bör även fastighetsägaren ha en sådan. Om det i ett sådant fall inträffar en skada på taket eller något annat missöde blir det en försäkringsfråga, säger Hans Bergström.

Stort ansvar för styrelsen i brf

En kategori av fastighetsägare är bostadsrättsföreningar. Föreningen är skyldig att se till att is och snö från tak och stuprännor inte rasar ner och skadar personer eller egendom. Om föreningen brister i tillsyn riskerar den att bli straffrättsligt och skadeståndsrättsligt ansvarig enligt ordningslagen (1993:1617 Kap 3, 3§). Bostadsrättsföreningen kan heller inte undvika ansvar bara genom att markera rasrisk eller genom att spärra av trottoaren för gående.

”Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening innebär följaktligen ett stort ansvar.”

Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening innebär följaktligen ett stort ansvar. På den oberoende webbplatsen Styrelseguiden.se kan den som är styrelseledamot i en bostadsrättsförening hitta relevant information om och kring bland annat takskottning. Här påpekas att skottning av tak ska utföras av fackmän med rätt utbildning och utrustning, och att plåtslageriföretag är bäst lämpade för dessa arbeten.

När det gäller de båda ovan nämnda avtalsformerna, bevakningsavtal respektive avrop, betonar Styrelseguiden.se vikten av att dessa avtal utformas på rätt sätt för att bli bindande. Det gäller i synnerhet för avropsavtal. Plåt & Ventföretagen har å sin sida tagit fram en mall till både avrops- och bevakningsavtal för skottning av tak. Den finns på förbundets webbplats, pvforetagen.se.

Källa: Styrelseguiden.s

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!