Solel – en källa till merförsäljning för plåtslagare

Utvecklingen av solenergi går framåt med rasande fart och marknaden växer stadigt. För plåtslagare är en satsning på solpanelsinstallation ett smart sätt att utvidga sitt tjänsteutbud. Idag finns flera lättmonterade solpaneler och smarta specialinfästningar.

Olov Ahlberg, solelsexpert på Bevego märker ett ökande intresse för solenergi växer på alla fronter.

Intresset är stort från såväl privatpersoner och företag som kommuner och offentlig sektor – många har insett fördelarna med att utnyttja solen för att få klimatsmart och kostnadseffektiv energi. Leverantörerna av solcellspaneler och material för solcellsinstallation vittnar alla om det ökande intresset för solenergi på senare tid.
– Vi märker tydligt av ett ökande intresse för solenergi. Det gäller såväl privatpersoner som företag och offentlig sektor. Intresset växer på alla fronter, säger Olov Ahlberg, solelsexpert på Bevego.
Bevego har sålt solpaneler i drygt fem år och kommer i år att göra en ny satsning, med ett breddat sortiment, för att möta efterfrågan ytterligare.  De kommer även att fortsätta med sina utbildningar kring solpanelsmontering för plåtslagarkunder.
–  Utbildningen tar en halv dag och innefattar produktkännedom, montering och kalkylering. Vi samlar ihop ett antal företag som antingen kommer till Bevego i Bromma eller till sin närmaste Bevegofilial. Den brukar vara mycket uppskattat av våra deltagare, som säger att de satsar på solpanelsmontering eftersom det ligger i tiden, säger Olov Ahlberg.

Ulf Gustavsson, marknadschef på Weland påpekar infästningarna är anpassade efter svenska tak och nordiskt, lite tuffare klimat.

Perfekt komplement
Olov Ahlberg menar att en satsning på solpanelsmontering är ett perfekt tillskott i plåtslagares tjänsteutbud.
– Det är ett jättebra komplement till övriga jobb. Som plåtslagare har man ju stor vana av att arbeta på tak och när man har satt upp en solpanelsanläggning kan man lämna garanti på såväl takarbetet som anläggningen. I normalläget försvinner ju annars takgarantin om nån annan gör arbeten på det tak som plåtslagaren har lagt.
Men solel handlar inte bara om bra, effektiva paneler utan även om smarta och funktionella infästningar, det vet Ulf Gustavsson, marknadschef på Weland. Efter att ha arbetat med taksäkerhet sedan 1970-talet har de stor erfarenhet av takinfästningar, något som de nu har valt att ta vidare in på solcellsmarknaden.
– Det började med att allt fler solcellsmontörer använde våra talsäkerhetfästen för att skruva upp paneler. Det ledde till att vi utvecklade ett speciellt sortiment för just solpaneler för ungefär 7–8 år sedan.  Sen dess har vi sett ett stadigt ökande, expansiv marknad, inte minst med bidragen som tillkom för några år sedan, säger Ulf Gustavsson och påpekar att Welands infästningar är anpassade efter svenska tak och nordiskt, lite tuffare klimat, som ska klara stora snölaster och kraftiga vindar bra.

Nya solceller på taket på Hammarkulletorget i Göteborg.

Nya regler
Under 2017 ändrades regelverket kring montage av solpaneler. Förändringen innebär i korthet att det visserligen krävs en behörig elektriker för att koppla ihop solcellerna på taket, men att det finns en möjlighet för elektrikern att delegera den funktionen till en plåtslagare.
– Det innebär att man som plåtslagare kan göra stora delar av installationen själv, och att elektrikern bara behöver komma in i slutet, när själva inkopplingen ska göras. Det kräver förstås ett bra samarbete mellan de två yrkesgrupperna men är ett bra sätt för plåtslagare att komma in på en ny marknad, säger Olov Ahlberg.
En annan förändring i regelverket kring solpaneler och solfångare som kom under 2018 är det avskaffade kravet på bygglov för vissa solfångare och solcellspaneler. Sedan den 1 augusti 2018 är det alltså bygglovsbefriat att installera solpaneler på huset. Båda dessa förändringar är förstås positiva för solelens framtid. Ett bakslag är dock den eventuella minskning av bidraget till privatpersoner och företag, från 30 till 15 procent, som ligger som förslag i vårens budget. Exakt hur det blir råder det i skrivande stund ovisshet om.

Rasmus Larsson, produktutvecklare på Lindab berättar om att en målsättning är att man ska kunna montera solceller även på K-märkta hus i framtiden.

Estetiska paneler
Klimatsmarthet och förbättrad ekonomi till trots. Ibland måste det estetiska ta överhanden och då är inte alltid konventionella solpaneler det kunderna vill ha. Det har Lindab tagit fasta på och utvecklat en specialdesignad solpanel som är helt integrerad i takplåten.
– Vi har utvecklat en produkt där vi har limmat tunnfilmssolceller direkt på en takplåt med bandtäckningsprofil. På så vis blir solcellerna och takplåten till en enda, integrerad solpanel och man kan inte ens se att det är solceller på taket med blotta ögat, säger Rasmus Larsson, produktutvecklare på Lindab.
Fördelarna med denna panel, som kommer ut på marknaden under första kvartalet i år, är framför allt att den är estetiskt tilltalande, men även praktisk.
– Vår målsättning är att man ska kunna montera solceller även på K-märkta hus, eftersom man inte längre döljer taket med stora solpaneler. Men det finns även praktiska fördelar eftersom både montage och transport går till precis som med vanlig takplåt. Man falsar helt enkelt ihop två solpaneler och installerar sedan elen när allt är monterat, beskriver Rasmus Larsson.
Förutom detta kan man även installera panelerna på tak med väldigt låg taklutning utan att det påverkar effekten nämnvärt. Finns det inga nackdelar då?
– Det skulle vara att de kräver lite större yta än en vanlig solpanel. Med de här takpanelerna får man ut cirka 100 watt per kvadratmeter. Däremot är det inga problem med det svarta taket och värmen, eftersom grundteknologin i solcellerna gör att man bara förlorar 0,35 procent per varje grad som panelen ökar i värme.
Med den här typen av takpaneler får plåtslagare en helt ny möjlighet att ta sig in på solcellsmarknaden, menar Rasmus Larsson.
– Vi har tagit fram den här produkten med plåtslagare i åtanke. Exempelvis är montagesättet precis detsamma som de är vana vid från vanlig takläggning. Vi hoppas att plåtslagarna ska tycka om produkten och vilja bli ambassadörer för den.

Text: Karin Cedronius
Publicerad: 2019-03-26
Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #2.2019

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!