Standarden för morgondagens hållbara byggen

I början av mars invigdes Zero Emission Buildings Lab (ZEB-laboratoriet) i Trondheim. En byggnad som under hela livscykeln ska producera mer förnybar energi än dess CO2-utsläpp. Ett banbrytande projekt som ska bidra till att reducera klimatgasutsläpp genom hållbar byggnadsutveckling, som kommer att sätta en ny standard för morgondagens byggnationer.

Det är också ett unikt exempel på hur vi kan energieffektivisera byggnader, samt klimatanpassa både byggnader och infrastruktur samtidigt som vi formar goda byggnader med en god inomhusmiljö.
Byggnadens 1 800 m2 fördelar sig över fyra våningsplan, där gatuplanet har formgivits som öppet och inbjudande med kafé och presentationsrum i nära anslutning till entrén.
Byggnadens form är baserad på kravet om att energiproduktionen ska motsvara allt CO2-utsläpp från produktion av material, transporter, uppförandet av byggnaden samt driften av såväl byggarbetsplatsen som själva byggnaden. Därmed är fasad och tak är försett med solcellspaneler och taket lutar 42 grader mot söder för en optimerad energiproduktion. //

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!