Stor solcellsanläggning gör bostadsrättsförening självförsörjande

25 oktober 2022 – Riksbyggen har invigt sin hittills största solcellsanläggning på 1050 kWp i bostadsrättsföreningen Opalen i Norrköping. Anläggningen, som är baserad på solcellsteknik från SolarEdge, kommer att ha 2 600 solcellsmoduler och täcka 5 200 kvadratmeter när den är fullt utbyggd 2023. Anläggningen förväntas göra föreningen självförsörjande på el under sommarmånaderna. På årsbasis förväntas ungefär en tredjedel av elbehovet att täckas av solcellsanläggningen.

Bostadsrättsföreningen Opalen består av 37 hus med 649 lägenheter nära Norrköpings centrum. Beslutet att installera en solcellslösning kom efter önskemål från de boende, som ville göra en insats för miljön och samtidigt minska de stigande energikostnaderna. SolarEdges lösning med effektoptimerare valdes för att maximera anläggningens effektivitet, vilket är centralt för öka besparingen, samtidigt som den ger produktionsdata i realtid. Detta gör det möjligt för bostadsrättsföreningen att använda sin lokalt producerade el mer effektivt.

– Det finns ett stort intresse för miljöfrågor bland de boende. Men att installera solceller i anläggningen är också ekonomiskt klokt, säger Håkan Johansson, ordförande i Bostadsrättsföreningen Opalen. Vi kommer att vara självförsörjande på el under sommarmånaderna och få omkring hälften av vår el från solpanelerna under resten av året. Detta innebär en betydande sänkning av energikostnaderna för de boende, samtidigt som föreningen får avkastning på sin investering på bara 10 år. Lösningen gör det också möjligt för oss att kunna möta framtida behov av ökad elbilsladdning, med laddstolpar installerade som en del av projektet.

SolarEdge-lösningen maximerar energiproduktionen från solcellsanläggningar genom att låta varje solcellspanel arbeta med sin egen maximala effektivitet. Detta uppnås med hjälp av optimerare som monteras på varje par av paneler och gör det möjligt för paret att arbeta självständigt. Till skillnad från traditionella system med strängväxelriktare innebär detta att om en eller några paneler skulle få nedsatt prestanda – till exempel på grund av skuggning eller nedsmutsning – så kommer resten av anläggningen att fortsätta fungera med maximal effektivitet.

– Synligheten på panelnivå innebär också att vi kan övervaka produktionen från varje panel i systemet och upptäcka eventuella tekniska problem eller prestandaproblem i realtid, säger Henrik Ahlin, marknadschef på Vallacom, det företag som installerat systemet och kommer att ansvara för underhållet. Detta är en stor fördel vid felsökning. Annars är risken stor att underpresterande paneler inte upptäcks, vilket leder till betydande förluster i elproduktionen.

 

SolarEdge-systemet kommer också att användas för att hjälpa de boende fatta beslut om hur och när de ska använda den solenergi som produceras på plats. Data från SolarEdges monitoreringsportal kommer att visas på en skärm i bostadsrättsföreningens gemenskapshus, där man kan se hur mycket energi som genereras i realtid.

– Med hjälp av informationen kommer de boende att kunna se vid vilka tidpunkter solcellspanelerna producerar mest energi. De kan då ändra sitt beteende och till exempel ladda sin elbil eller använda tvättmaskinen när det finns gott om el, säger Robin Asp, projektledare på Riksbyggen.

– Att köra bilen på el från solpanelerna är ett mycket effektivt sätt att använda solens energi. Beroende på hur ägandet av elfordon utvecklas under de kommande åren är vi redo för olika scenarier och har förberett elinstallationen för detta, avslutar han.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!