Svensk Byggplåt inrättar externt hållbarhetsråd

Den svenska byggplåtsbranschen ska bli mer hållbar och cirkulär, samtidigt som lönsamheten bevaras. Nu tar branschorganisationen Svensk Byggplåt ett handfast grepp om utmaningen med cirkulär ekonomi. De anlitar ett externt Advisory Board samt kompletterar med en intern återbrukskommitté.

Representanterna i Svensk Byggplåts Advisory Board har gedigen kompetens och erfarenhet av praktiskt återbruk inom bygg- och arkitekturbranschen, men även inom IT-branschen. Målet med satsningen är att åstadkomma en praktisk förändring och att leverera en fungerande process för hur byggplåt kan återbrukas.

Intresset för hållbarhet och en cirkulär affärsmodell inom den svenska byggplåtbranschen har länge varit stort, men hur detta ska fungera i praktiken har det hittills inte funnits någon branschpraxis för. Branschföreningen Svensk Byggplåt driver sedan länge ett aktivt hållbarhetsarbete, där både medlemsföretag och byggbranschen i stort kan få hjälp med att ta nya steg mot en mer hållbar och miljövänlig byggbransch. Nu växlar Svensk Byggplåt upp tempot i hållbarhetsresan med två nya insatser:

Advisory Board

Svensk Byggplåts Advisory Board är ett hållbarhetsråd bestående av fyra externa profiler med stark hållbarhetskompetens: Anton Franker, återbruksspecialist på Återbruksbyrån, Tracy Makaraba, miljö- och hållbarhetskonsult på WSP, Sebastian Holmström, hållbarhetschef på Inrego samt Petra Jenning, arkitekt och innovationsledare på FOJAB. Rådgivarna kommer att dela med sig av sin erfarenhet och kunskapsbredd inom miljö- och hållbarhet samt agera bollplank åt Svensk Byggplåts återbrukskommitté och medlemsföretag.

– Den här satsningen känns jättespännande, och jag ser fram emot arbetet i rådet. Jag uppskattar att gruppen har bred kompetens med olika perspektiv och erfarenheter av hållbarhetsarbete och återbruk. Förhoppningsvis kan vi tillsammans tänka bortom dagens strukturer och invanda mönster för att skönja nya vägar framåt, säger Petra Jenning, arkitekt på FOJAB.

Återbrukskommitté

Svensk Byggplåts interna återbrukskommitté består i ett första skede av representanter från medlemsföretagen Bevego, Rheinzink och Plåt & Ventföretagen. Representanternas uppgift är att kartlägga vilka behov och utmaningar som behöver lösas rent praktiskt för att branschen ska få till en fungerande återbruksprocess.

– Som branschorganisation är det vårt ansvar att göra hållbarhet till en faktisk och praktisk fråga. Därför startar vi både ett Advisory Board och en återbrukskommitté, som tillsammans ska gå till botten med hur vi kan göra skillnad. Med den här uppställningen av spetskompetens räknar vi med att hitta konkreta lösningar och processer för bland annat hur byggplåt kan återbrukas, säger Johan Lindström, ordförande i Svensk Byggplåt och vd för Plåt & Ventforetagen.

Detta är rådgivarna i Svensk Byggplåts Advisory Board

Anton Franker, återbruksspecialist på Återbruksbyrån:
Anton arbetar med återbrukskonsultation till fastighetsägare, återbrukssamordning i byggprojekt och återbruksbedömingar. Han ger även stöd i upphandlingar och inköp av återbrukat material samt försäljning av återbrukat material. Återbruksbyrån är Sveriges enda bolag som till 100 % jobbar med återbruk och hjälper fastighetsbolag, kommun och byggbolag att öka sitt återbruk av byggmaterial och inredning.

Tracy Makaraba, miljö- och hållbarhetskonsult på WSP:
Tracy är miljösamordnare/miljökonsult, med fokus på miljöstyrning i byggprojekt. Hon arbetar mycket med miljöcertifieringar såsom Miljöbyggnad, Breeam In-Use, BREEAM-SE, Svanen och Miljöbyggnad iDrift. Andra specialiteter är KMA-samordning, beräkning av klimatpåverkan, Byggvarubedömningen (BVB), SundaHus, material och återbruksinventering, framtagande av miljöplan, ESG och strategisk rådgivning. WSP är världsledande rådgivare och konsulter inom samhällsutveckling, med 66 300 medarbetare i över 40 länder. Som samhällsutvecklare tar WSP ett stort ansvar i att bidra med deras kunskap och expertis.

Sebastian Holmström, hållbarhetschef på Inrego:
Som hållbarhetschef leder Sebastian utvecklingen mot en cirkulär ekonomi inom IT-branschen. Inrego köper, renoverar och säljer rekonditionerad IT-utrustning och är ett av få exempel på företag som har arbetat med cirkulär ekonomi i praktiken i över 25 års tid. Sebastian har även erfarenhet från tidigare roller med hållbarhetsfokus, bland annat från Håll Sverige Rent och Hållbar utveckling Skåne samt som styrelsemedlem i Cradlenet, ett nätverk som accelererar cirkulär ekonomi.

Petra Jenning, arkitekt FOJAB:
Petra är arkitekt SAR/MSA, ateljéchef, innovationsledare och partner på FOJAB arkitekter. Hon har även grundat FOJABcode – en forsknings- och innovationsplattform inom computational design som utforskar de möjligheter som den digitala utvecklingen öppnar upp för arkitekturen. FOJAB arkitekter har som mål att skapa hållbar arkitektur som alla kan känna sig stolta över. Arkitektur för en bättre värld.

 

Om Svensk Byggplåt
Svensk Byggplåt är en branschorganisation som arbetar för att stärka och lyfta fram plåtens unika fördelar som byggnadsmaterial. Med gemensamma krafter driver organisationen även ett viktigt hållbarhetsarbete. Inom byggnadsplåt står minskat spill, återvinning och återbruk högt på agendan. Organisationen arbetar löpande med kunskapsspridning till medlemsföretagen, vilket möjliggör nya steg i riktningen mot en mer hållbar och miljövänlig byggbransch. Leverantörerna som är anslutna till Svensk Byggplåt är: ArcelorMittal, Areco, Bevego, Dala-Profil, FMH Stainless, Lindab, Plannja, Plåt & Ventföretagen, Prefa, Rheinzink, Ruukki och SSAB.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!