Tack alla deltagare för en lyckad digital kongress 2020

Plåt & Ventföretagen genomförde den 15 maj sin första digitala kongress i förbundets 120 åriga historia. Delar av styrelsen och personalen var samlad i Malmö. Även representant från lekmannarevisorerna och valberedningen fanns på plats på Malmö Live. Trots att det rådde viss ovana vid att använda digitala lösningar så genomfördes kongressen på ett mycket bra sätt. Samtliga kongressombud förutom de som var närvarande under kongressen, fick välja på att koppla upp sig hemifrån eller på platser som regionerna eller lokalföreningarna hade ordnat för sina ombud.

Att inte träffa alla kollegor och kongressombud ”i verkliga livet” kändes konstigt. Vi som var på plats saknade minglet och den härliga och lite magiska stämning som alltid infinner sig när plåtslagare, ventilatörer, personal och leverantörer träffas för den årliga kongressen.
Så hur gick det?Visst var vi nervösa och lite oroliga inför den oprövade situationen, men när kontrollrummet väl fått ordning på teknikstrulet i inledningen av kongressförhandlingarna så gick det förbluffande bra att hålla kongress på det här sättet. Ett stort tack till alla ombuden ute i landet för Ert stora tålamod och det kändes verkligen att alla deltagare var angelägna om att det skulle fungera och bli en bra kongress efter rådande omständigheter.

Med hjälp av tekniken gick det också utmärkt att låta våra ombud rösta, komma till tals och ställa frågor. Det vi inte lyckades lösa digitalt var den efterföljande kongressbanketten som i år skulle varit extra högtidlig i samband med förbundets 120-årsjubileum.

Kongressen avslutades med att Fredrik Lövgren, Skåneföreningens ordförande, bjöd in ännu en gång till kongress i Malmö nästa år. Jag är helt övertygad om att vi alla ser fram emot att träffas fysiskt nästa år, även om årets kongress ändå får betraktas som lyckad. Tillsammans tog vi kloka beslut för ökad medlemsnytta i framtiden trots ovanan av det digitala formatet i så stor omfattning.

Jag inser att krisen har gjort oss mer digitala och mindre globala vilket är trender som med stor sannolikhet kommer att hålla i sig även efter krisen. Näringslivet har nu blivit mer digitala än någonsin vilket möjliggör för nya affärsmöjligheter. Industrin kommer säkerligen att förändras då vi troligtvis kommer att fokusera mer på inhemsk produktion. Då företag inte längre enkelt kan flytta produktion till lågkostnadsländer ökar omvandlingstrycket och automatiseringen och digitaliseringen ökar ytterligare inom svensk industri.

En fundering som dröjer sig kvar i mitt huvud är frågan om alla möten i vår bransch typ byggmöten, interna möten i förbundet med mera kommer att vara fysiska. Tänk på alla som jobbat hemifrån de senaste veckorna. Med stor sannolikhet har effektiviteten varit högre än vanligt och jag vågar till och med påstå att vi som sluppit förflytta oss till olika möten aldrig levererat bättre kvalitet, i högre tempo än under de senaste veckorna då vi varit digitala. Så en fråga att ta med sig efter Covid19 är – varför tillbringa timmar på att flyga fram och tillbaka till en plats som lika gärna kunde varit på hemmaplan. När vi nu vant oss och insett att vi både sparar tid och miljön genom att vara digital uppstår nya rättvisefrågor som exempelvis hur hanterar vi den ojämlikhet som riskerar att uppstå när de med ett fysiskt arbete, som kräver närvaro, inte kan ha samma frihet?

Hur som helst, när vi kommer ut ur denna kollektiva globala kris kommer vi vakna upp i en mer automatiserad och digitaliserad värld, där kraven på utbildning och kompetens ökar inom de flesta områden men där vi förhoppningsvis även har lärt oss att prioritera bättre i vad som är viktigt i livet!

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
 jorgen@loddeplat.com

 

Publicerad: 2020-06-03
Ledaren är ursprungligen publicerad i PVMagasinet #5.2020

Föregående artikel
Nästa artikel

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!