Tack för en inspirerande ordförandekonferens!

Nyligen kom jag hem fylld med inspiration från ordförandekonferensen, som i år hölls på Stora Brännbo Konferens & Hotell i Sigtuna. Efter presentationsrundan stod det klart att de viktigaste frågorna var desamma som på förra årets konferens. Det vill säga fortsatt är kompetensförsörjning och lönsamhet de viktigaste frågorna enligt ordföringarna i förbundet att verka för.

Att rekrytera duktiga människor är inte bara en utmaning för våra medlemmar i Plåt & Ventföretagen utan för hela branschen. Byggmarknaden är het och många slåss om arbetskraften. Av just den anledningen handlade ett av grupparbetena om hur vi kan och bör göra för att lyckas med rekryteringen till vår bransch.

Ett annat grupparbete handlade om förbundets ”Lilla Blå” där vi diskuterade fram förbundets hållning i olika frågor, som exempelvis:
näringslivsfrågor, arbetsgivarfrågor och branschfrågor.

På ordförandekonferensen diskuterades också hur vi ska bli en jämställd bransch, där alla känner sig inkluderade oberoende av kulturell bakgrund, kön eller ålder. Också vikten av att förstå värdet av mångfald – och att det bidrar till en utveckling av både våra medlemsföretag och byggbranschen som helhet – diskuterades.

Jag vill passa på att tacka våra föredragshållare som var med via Teams. Först ut var Per Sigbo och Ulf Karlberg från Lindab. Per Sigbo höll en mycket intressant presentation avseende vad som driver stålpriset och hur man ser på framtiden.

Sist ut var Juha Rosenström från Weatherproof som presenterade deras program Online-plåt. Programmet har plockats fram för att minska spill och missförstånd mellan måttagning och produktion, och lämpar sig väl när man har olika ”gäng” ute på arbetsplatserna och personal som tillverkar i verkstaden. Det är bra att det kommer fram digitala verktyg som är framtagna i vår egen bransch.

Andra frågor som också berördes på ordförandekonferensen var regelkrångel, elförsörjning, skatteregler, kriminalitet samt vad som händer med Cementa.

Även klimatfrågan diskuterades, då den berör hela det svenska näringslivet. Det finns en stor vilja hos våra medlemsföretag att vara med och bidra till omställningen till ett klimatneutralt samhälle. Men för att vi ska lyckas krävs det en stabil fossilfri energiförsörjning och rimliga transparenta tillståndsprocesser.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla medverkande för bra diskussioner och viktiga beslut för Plåt &Ventföretagens framtid. När jag summerar årets upplaga av ordförandekonferensen är jag än mer övertygad om att vi tillsammans kontinuerligt verkar för att öka medlemsnyttan!

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
 jorgen@loddeplat.com

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!