Tack för fantastiska dagar i Uppsala!

Den 16 och 17 maj samlades över hundra kongressombud i förbundet till årets kongress i Uppsala för att fatta beslut om förbundets framtid. Jag vet att många uppskattar kongressen som en möjlighet till att lära känna kollegor från andra delar av landet. Att dela erfarenheter och tips med varandra stärker inte bara förbundsarbetet utan kan i många fall vara lika berikande för var och en i sitt eget företag och i sin egen vardag.

För egen del känner jag mig ödmjuk inför uppdraget som ordförande för Plåt & Ventföretagen och tackar för fortsatt förtroende. Det känns spännande, utmanande, intressant och stimulerande på en och samma gång. Det känns också bra att vi är valda på två år, då det ger möjlighet att tänka mer långsiktigt, hitta strategier på både kort och lång sikt för förbundet att på bästa sätt företräda våra medlemmar och försöka skapa ytterligare ökad medlemsnytta.

Under dagarna i Uppsala fanns förbundsstyrelsen självklart på plats och vår vd Johan Lindström presenterade förbundets arbete under det gångna året. Tillsammans tog vi del av medlemmarnas idéer och tankar inför framtiden. Kongressen fylldes som vanligt av trevliga och positiva diskussioner kring branschen och förbundets framtid och utveckling. Stort tack till alla deltagare som gjorde årets kongress till en oerhört trevlig, föredömlig och givande tillställning där många bra beslut kring förbundets och våra branschers framtid fattades.

Förbundet fick tydliga signaler på att vi fortsatt ska jobba med att utveckla branschen, arbeta med kompetensförsörjningen och våra villkor som företagare. Inte minst ska vi vara med och påverka i arbetet med att modernisera LAS. Tillsammans har vi fantastiska möjligheter och en otrolig styrka som vi ska förvalta och vara stolta över. Medan kongressombuden fattade beslut om förbundets framtid fick medföljande stifta bekantskap Carl von Linné på hans sommarbostad Linnés Hammarby. Kongressen avslutades med sedvanlig bankett som i år hölls på Uppsala slott där Linné lustade oss genom middagen med trevliga berättelser kring hans arbete och iakttagelser under sin livstid.

Jag vill också passa på att tacka de avgående förtroendevalda i styrelsen respektive våra sektioner för deras arbete i förbundet. Samtidigt hälsar vi Daniel Eriksson välkommen som ny suppleant i styrelsen. Tack till leverantörerna och föreläsarna som deltog på leverantörernas dag. Sist men inte minst även ett stort tack till personalen som var med och såg till att kongressen verkligen blev så bra som den blev. Utan er hjälp hade det nog inte blivit någon kongress alls. Nu är kongressen över för denna gång och arbetet med att följa upp alla beslut och mål som kongressen fattade börjar. Det blir ännu ett intensivt och spännande år så det är bara att kavla upp ärmarna och sätta igång. Härligt!

Hoppas vi hörs och ses på olika sätt fram över. Ser fram emot det!

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
 jorgen@loddeplat.com

 

 

Publicerad: 2019-06-26
Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #5.2019

 

 

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!