Tack för fortsatt förtroende att leda förbundet in i framtiden!

Den 11 och 12 maj samlades rekordmånga kongressombud och deltagare i Västerås för att avhålla förbundets årliga kongress. Under den fattade vi tillsammans många kloka beslut för förbundets framtid och ökad medlemsnytta.

I mina inledningsord pratade jag om framtiden. Men vad är egentligen framtiden? Låt oss kort utforska begreppet. En del anser exempelvis att det inte finns någon dåtid, nutid eller framtid, utan att allt existerar i nuet och att allt därför sker i nuet.

För att ha tankar om framtiden är det enklast att ha en linjär tidsuppfattning. Vi utgår då helt enkelt från att det finns en dåtid, en nutid och en framtid. Dåtiden är historia, och sådant som har hänt. Nutid är just nu och den tid som vi lever i. Framtiden skulle kunna definieras som den tid som ännu inte har förflutit eller som komma skall, eller det som händer efter nutiden.

På årets kongress gjorde vi tillsammans vårt bästa för att proaktivt navigera in i framtiden när vi röstade om årets motioner och propositioner, så att vi på bästa sätt når utvalda mål och strävar för verklig medlemsnytta.

Tack för förtroendet

Under dagarna i Västerås fick jag förtroendet att bli omvald som ordförande för Plåt & Ventföretagen. Det är jag mycket glad och tacksam för. Jag kommer fortsatt att göra mitt bästa för att driva på förbundsarbetet, så att vi får fler nöjda medlemmar på både ventilation och byggplåtssidan.

Förbundsarbete är ett lagspel och det är bara när vi tillsammans drar åt samma håll som det går att få till en förändring. Ett förtroende är det finaste som man kan få, och det känner jag tacksamhet över varje dag. Tacksamhet över att få vara med och göra skillnad för våra medlemsföretag.

Hur gick det då på förbundets 123:e ordinarie kongress? Jo, den inleddes med en mycket lyckad Leverantörernas afton under torsdagskvällen. Stort tack till alla våra leverantörer som fanns på plats och bidrog till den uppsluppna stämningen.

Framtidstro och snyggt jobbat!

Under fredagen var det så dags för den årliga kongressen. Vilken kongress det blev, fylld med framtidstro från våra duktiga kongressombud. Att så många av er var på kongress för första gången var mycket glädjande. Stort tack till våra motionärer och kongressombud som framförde tankar och åsikter som om ni inte har gjort annat än att prata inför kongresser. Ni bidrog alla till att vi fattade kloka och väl avvägda beslut, allt i syfte att stärka vårt fina och anrika förbund. Jag känner mig stolt. Stolt över att vara en del av den här starka demokratiska organisationen där vi tillsammans sätter upp riktlinjerna för vårt förbundsarbete.

Jag vill framföra mitt varma och hjärtliga tack till alla som har jobbat med kongressen, inte minst till förbundets anställda, för ert engagemang och arbete i samband med årets kongress! Utan er insats hade det här inte blivit så bra som det blev.

Jag vill också passa på att tacka de avgående i våra sektioner och valberedningen för ert arbete i förbundet. Ett extra stort tack riktar jag till Leif Pettersson för hans mångåriga och gedigna arbete i förbundsstyrelsen. Samtidigt hälsar jag Anders Dahlén välkommen som suppleant i styrelsearbetet.

Kongressen är över för den här gången, men ditt uppdrag som kongressombud är inte slut ännu. Nu ska du och alla andra kongressombud förmedla kongressens beslut ute i era regioner och lokalföreningar. För förbundsstyrelsen och personalen innebär det att ett nytt arbetsår har börjat där vi tillsammans ska följa upp och verkställa kongressbesluten.

Nu tar vi oss an framtiden med spänd förväntan och med ett nytt tvåårigt kollektivavtal att arbeta efter!

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
jorgen@loddeplat.com

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!