Vad tycker ni om gymnasieutredningen?

Vad tycker man om gymnasieutredningens förslag ute i plåtslageri- och ventilationsföretagen? Vi kontaktade ett par företrädare som föga överraskande hade haft annat att göra under den gångna sommaren än att läsa utredningen. – Utan att ha läst utredningen reagerar jag negativt mot förslaget att statens styrning av elevernas val av gymnasieprogram ska bli starkare, säger […]

Flera fördelar med en regional helhetssyn

Det viktigaste och mest positiva i utredningen är förslaget att Skolverket, i samråd med branschen, ska ha helhetsansvaret för att det utbildas tillräckligt många byggnadsplåtslagare och ventilationsmontörer. Det tycker Annika Brännmark, branschchef på Plåt & Ventföretagen. – I dag är det tyvärr så att många kommuner, även stora sådana, av besparingsskäl lägger ned dessa utbildningar, […]

Starkare styrning av arbetsmarknadens framtida behov

Arbetsmarknadens behov ska i större utsträckning än hittills ligga till grund för gymnasieskolans utbud och utformning av utbildningar. För att åstadkomma detta ska statens övergripande styrning bli starkare än i dag. Detta är huvudpunkterna i den utredning om den framtida gymnasieskolan som nyligen presenterades. Utredningen ”Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av […]