HemTaggarHållbart byggande

Ämne: Hållbart byggande

Bostadsministern i möte med Plåt & Ventföretagen

– Det var ett kort men mycket effektivt och konstruktivt möte. Jag tycker att det blev ett bra samtal om en del av de...

Höga koldioxidhalter i sovrum och störande matos i småhus

För att kommunicera kring inomhusluftens vikt för vår hälsa startade PVF Yrke & Utbildning forskningsprojektet ”Ren luft, Friskt liv” tillsammans med en forskargrupp vid...

Vägen mot hållbarhet går via krav och samverkan

Hallå där, Linda Schuur! Hur går det för byggbranschen i sin strävan att uppnå klimatmålen? – Det går framåt, men för sakta. Många initiativ och...

Tunnelbyggare köper ventilation snarare än fläktar

Göteborg erbjuder en isfri förbindelse till Östersjön, vilket gör staden till en viktig genomfartsled för frakt av gods och passagerare till och från Sverige,...

GreenCoat ersätter målat aluminium på skolbygge

– Vi fick vara med i planeringen från början och insåg snart att de ursprungliga idéerna skulle bli svåra – om inte omöjliga –...

Kvinnligt bygglag bygger koldioxidneutrala Villazero

Villazero är ett pilotprojekt för småhus och har två fokusområden – ekologisk hållbarhet och social hållbarhet. Huset byggs koldioxidneutralt och certifieras enligt Svanen och...

Nya krav på klimatdeklarationer och EPD:er

Vad är en EPD? – EPD är en förkortning av ”Environmental Product Declaration” och är helt enkelt en tredjepartsverifierad deklaration som beskriver en byggprodukts miljöpåverkan...

Återbrukad plåt gör entré inom rymdforskningen

Denna artikel har tidigare publicerats i Svensk Byggplåts tidning MIA (Metall I Arkitekturen). Fler artiklar från MIA finns här: https://www.svenskbyggplat.se/mia. På Råö drygt fyra mil...
Annons
Annons
Annons
Annons
Läs magasinet!