Vad tycker ni om gymnasieutredningen?

Vad tycker man om gymnasieutredningens förslag ute i plåtslageri- och ventilationsföretagen? Vi kontaktade ett par företrädare som föga överraskande hade haft annat att göra under den gångna sommaren än att läsa utredningen. – Utan att ha läst utredningen reagerar jag negativt mot förslaget att statens styrning av elevernas val av gymnasieprogram ska bli starkare, säger […]