Takskadorna blir allt färre

Antalet takskador efter vinterns snöskottning är numera väldigt få. Trots det är det viktigt att göra en ordentlig översyn av taket varje vår, för att upptäcka eventuella skador, brister och gömda behov efter vinterperioden.

Försäkringsmäklarna Säkra var, tillsammans med Plåt & Ventföretagen, initiativtagarna till ”Skotta säkert”. Utbildningen med licens togs fram för att minska antalet skador i samband med snöskottning – skador som förut uppgick till flera miljoner kronor årligen. ”Skotta säkert” har funnits sedan 2012 och bidragit till att skador på både människor och egendom har minskat drastiskt. Enligt statistiken för medlemmar som har medlemsförsäkringen har mellan noll och några få skador rapporterats in de senaste åren.

– Efter att ”Skotta säkert” infördes ser det väldigt bra ut. Förändringen i antalet skador märks snabbt när man inför skadeförebyggande åtgärder. Ju fler som går utbildningen, desto tydligare blir förändringen, säger Vilma Henriksson på Säkra.

Tidigare var antalet skador efter snöskottning många och ibland allvarliga, både på taket och på egendom runt omkring fastigheten. En av anledningarna var att fel verktyg hade använts och därmed skadat plåt och tätskikt, vilket ofta upptäcktes först vid ”Vårsynen”.

Vårsynen är viktig

Hans Bergström, företagsrådgivare och ansvarig för ”Skotta säkert” hos Plåt & Ventföretagen, hoppas att de flesta plåtslagare och fastighetsägare inser hur viktigt taket är.

– Taket ska också underhållas, som resten av fastigheten. Man sparar pengar på sikt med ett bra förebyggande underhåll. Vårsynen är viktig för beställaren, för att se att taket är i samma skick som innan snön kom och att besiktningen på hösten var okej. Som fastighetsägare bör man hålla sig till ett företag, då är det lättare att veta vem som har åsamkat skadan och att få den fixad på ett professionellt sätt, säger han.

”Vårsynen är viktig för beställaren, för att se att taket är i samma skick som innan snön kom och att besiktningen på hösten var okej.”

– Efter att ”Skotta säkert” infördes ser det väldigt bra ut. Förändringen i antalet skador märks snabbt när man inför skadeförebyggande åtgärder. Ju fler som går utbildningen, desto tydligare blir förändringen, säger Vilma Henriksson på Säkra.

Rätt verktyg, rätt skottat

”Skotta säkert” ger kunskap om vilka verktyg ska användas för att inte åsamka skador på taket, hur man skyddar taket och egendom runt omkring, att det måste finnas en vakt och att bilar behöver flyttas när det ska skottas. Vilken typ av avtal bör plåtslagaren skriva med uppdragsgivaren, vilka avspärrningar behövs och vilken säkerhet är nödvändig? ”Skotta säkert” ger svaren.

”Skotta säkert”-licensen är individuell och därför är det viktigt att alla som ska vara på taket har licens, inte bara arbetsledare. Plåt & Ventföretagen ansvarar för att ”Skotta säkert” innehåller riktig och tillräcklig information, eftersom detta speglas i licensen.

Olämpligt att skotta utan licens

– Även om det inte är olaglig att skotta tak utan licens, är det olämpligt. Om plåtslageriet tar in arbetskraft utifrån som inte är certifierad är det företagets ansvar att förmedla rätt information till den som skottar. Det kan lätt uppstå missförstånd och därmed skador, säger Vilma Henriksson.

”Hon vill uppmana fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att teckna ett serviceavtal med ett seriöst företag som har ”Skotta säkert”-licens.”

Hon vill uppmana fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att teckna ett serviceavtal med ett seriöst företag som har ”Skotta säkert”-licens. Avtalet bör omfatta takskottning, kontroll av istappar och två översyner per år av taket, vår och höst. Vid hösttillsynen rensas takrännor, avvattningen ses över och höstens löv kan tas bort från taket samtidigt som eventuella fuktproblem upptäcks.

Hans Bergström tycker att medlemsföretagen aktivt ska bearbeta sina uppdragsgivare att göra en våröversyn.

Kostnadsbesparingar kan göras

– En skada som upptäcks tidigt sparar massor med pengar. Alla medlemmar som arbetar på tak bör gå ”Skotta säkert” och få licensen, och alla fastighetsägare bör ha ett serviceavtal, säger hon.

Hans Bergström tycker att medlemsföretagen aktivt ska bearbeta sina uppdragsgivare att göra en våröversyn och peka på de kostnadsbesparingar som kan göras.

– Jag föreslår och hoppas att medlemmarna gör en allmän översyn av taket första gången de är uppe på det. Om det saknas taksäkerhet bör också det påpekas och åtgärdas. //

 

SKOTTA SÄKERT
Sedan oktober 2018 är ”Skotta säkert” en webbutbildning, vilket gör att handledarutbildningen är borttagen. Webbutbildningen beställs via Plåt & Ventföretagens webbshop. Licensen är giltig i fem år. Om du behöver förnya din ”Skotta säkert”-licens gör du det genom att gå webbutbildningen. Medlemmar betalar 750 kronor, övriga 1 000 kronor.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!