Tre röster från senaste branschdagen

Den senaste branschdagen hölls i Uppsala, den 10:e oktober. Temat var brandskydd och täthet i ventilationsanläggningar, med fokus på systemlösningar, regelverk och möjligheter. Martin Borgström från Systemair, Ola Berg, Lindab och Ingemar Carlsson på ABC Ventilationsprodukter föreläste.


Martin Borgström, Product area director för don-och brandsäkerhetsprodukter på Systemair:

Martin Borgström, Systemair.

Varför behövs branschdagar som denna och om just detta tema?
– Vi känner att kunskapsnivån generellt behöver ökas, i allt från hur regelverket ska tolkas till vilket ansvar reglerna lägger på respektive montör. Nya kommande regelverk gör också att det behövs mer information och kunskap, för att säkerställa att vi gör rätt ute på arbetsplatserna, säger Martin.

Är regelverket för krångligt?
– Regelverket kanske inte är krångligt, men det ger inte alltid det stöd som behövs. Då upplevs det som otydligt och krångligt.

På grund av att det inte finns något tydligt ”gör så här för att det ska bli rätt” uppstår osäkerhet kring om man verkligen gör rätt. Branschen har dessutom förlorat kunskap i de generationer som har försvunnit i de lågkonjunkturer som har varit.

– När det dessutom blir tekniksprång i samma veva ökar risken för att ännu mer kunskap kan förloras.

Branschdagarna har som sagt hållits ett tag och Martin tycker att det har varit en bra mix av teman, föreläsare och informationen som har levererats. Föreläsarna får alltid frågor, fler eller färre. I samband med just dessa branschdagar om täthet i ventilationssystem och hur det påverkar ventilationsbrandskydd kom det – lite förvånande – flest frågor från räddningstjänsten som undrade över hur detta fungerar i praktiken utifrån deras verksamhet. Det ställdes även frågor som berörde LSO och den tillsyn som räddningstjänsten ska göra.

– Räddningstjänsten hade också en del exempel som förstärkte det vi föreläste om, säger Martin.

Han är förvånad över att inte fler tar tillfället i akt att få viktig och ny kunskap.

– Man borde ta sig tid att skaffa kunskap. Då menar jag inte bara på branschdagarna utan på ett generellt plan. Det finns så ofattligt mycket kunskap och massor av möjligheter att ta till sig den. Vikten av att förstå helheten får inte underskattas – allt från hur regelverket fungerar till hur energifrågor påverkar ventilationsbrandskyddet. Alla saker hänger ihop och påverkar varandra.


Ola Berg, produktutvecklingsingenjör på Lindab, höll föredrag om betydelsen av brandisolerade kanal- och rökevakueringssystem, brand/brandgasspjäll och montageanvisningarna:

Ola Berg, Lindab.

Varför är det viktigt att prata om just det?
– När vi tittar på installationer ser vi att de allra flesta är felaktigt installerade och det är skrämmande när inte ens besiktningsmännen reagerar. Egenkontrollen kan leda till att det blir så här. Man godkänner sig själv och besiktningsmannen kollar bara att krysset för egenkontroll är ifyllt och godkänner därefter anläggningen, säger Ola.

Vad kan hända om montageanvisningarna inte följs?
– Byggnaden kan brinna ner och i värsta fall stryker människor med. Vid en brand hör man ofta att den spred sig via ventilationen. Det ska en brand inte behöva göra, säger han.

Vikten av att följa standarder för brandklassade installationer av ventilationssystem, det vill säga att göra på det sätt som har testats fram, är alltså hög.

– Det finns regelverk kring hur sådana tester ska gå till – då måste ju också installationer göras enligt testerna för att bli godkända. Jag tycker att förståelsen i branschen om montageanvisningarnas betydelse och om regelverket är alldeles för dålig, säger Ola.

Den första januari 2020 ändrades typgodkännandereglerna för brandklassade ventilationssystem till att bygga på godkända tester enligt EN 1366-1, som är den gällande europeiska provningsmetoden. Dessutom ska ventilationssystemen vara klassade enligt EN 13501-3. Boverket, RISE och KIWA ställer dessa krav för ett typgodkännande.

– Reglerna gäller för alla installationer, oberoende av om man har valt en typgodkänd lösning på brandklassade ventilationssystem eller inte. Risken om man inte håller sig uppdaterad är att man fortsätter som man alltid har gjort och så blir det fel, säger han.

Varför är Lindab med som arrangör av branschdagarna?
– Som stor aktör vill vi så klart upplysa branschen och dra vårt strå till stacken. Branschdagarna belyser nyheter och fungerar som en utbildningsguide för branschen. De bidrar till att påminna om branschrekommendationer och att hålla viktig kunskap levande. Dessutom lägger vi och isoleringsföretagen mycket resurser på att testa, säkerställa och verifiera att våra lösningar fungerar. Då är det förtvivlande att se att produkterna i nästa steg installeras fel.


Ingemar Carlsson, Senior advisor/Product Manager ventilation på ABC Ventilationsprodukter, pratade om täthet och skarvmetoder för rektangulära kanalsystem, med inriktning mot montage och energieffektivitet.

Ingemar Carlsson, ABC Ventilationsprodukter,

Ingemar tycker att branschdagarna har en viktig funktion att fylla, både då och nu, men att formatet med fördel kan göras om.

– När branschdagarna började såg vi förändringar i regelverket kring test av brandspjäll. Regelverket EU-anpassades och det uppstod ett stort informationsbehov. Då passar den här typen av arrangemang, för att nå ut och skapa förutsättningar för färre fel. Under senare år har det ställts allt högre krav på energieffektivisering och direktiven har skärpts i omgångar, säger Ingemar.

Men för att nå ut måste de som ska få informationen vilja – och kunna – delta. Digitala lösningar, där man kan hoppa in när man vill på distans, kan vara en väg. Andra informationskanaler är artiklar i branschtidningar, tänker han.

Ingemar är en stor förespråkare av energieffektivisering. ABC Vent, som numera ägs av Swegon, har installerat solpaneler, toppmoderna aggregat och bytt ut alla ljusrör på 8 500 kvadratmeter mot LED.

– Vi ser att det både sparar pengar och ger ett bättre inomhusklimat. Det är synd att det finns ett motstånd mot att investera helt sedan pandemin, med det efterföljande kriget i Ukraina och nu inflationen. När byggkonjunkturen dyker borde tvärtom incitamenten att energieffektivisera vara där, säger Ingemar.

Att nya och bättre produkter utvecklas och att gamla, sämre lösningar byggs bort driver hela branschen framåt, menar han. Men nytt kräver ny kunskap.

– Jag tycker att det är synd om branschdagarna ska avslutas nu. Regelverk förändras hela tiden och du tar stora risker om du inte gör på rätt sätt. Branschen står inför jättestora utmaningar med bland annat en ny BBR som håller på att utvecklas.Möjligheternas BBR kommer att innehålla fler funktionskrav och färre hänvisningar till standarder, vilket i sig ger större möjligheter till kreativa lösningar. Samtidigt ställer detta större krav på verifiering av lösningar och funktioner.

Läs om branschdagarnas historia och varför de nu pausas. 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!