Trygg plåt fortsätter att växa

Fem år och 150 auktoriserade företag. Trygg plåt är numera väletablerad på marknaden och flera av de stora beställarna kräver i dag att entreprenören ska vara auktoriserad plåtslagare för att ens kvalificera sig för att delta i en upphandling.

Rickard Lindskog, företagsrådgivare på Plåt & Ventföretagen.

I början av november firades det i Eskilstuna. Då blev medlemsföretaget Husby Takplåtslageri det 150:e företaget att auktorisera sig via förbundets auktorisationssystem Trygg plåt. Plåt & Ventföretagen var på plats och bjöd på tårta för att uppmärksamma milstolpen.

– Det är roligt att allt fler upptäcker fördelarna med att vara auktoriserade. Auktorisationen är ett viktigt instrument för att få bort oseriösa spelare från marknaden och höja branschens status. Så ju fler som auktoriserar sig desto bättre, säger Rickard Lindskog, företagsrådgivare på Plåt & Ventföretagen.

Efterfrågat i beställarleden

Han konstaterar även att Trygg plåt har blivit alltmer känt och efterfrågat i beställarleden. Stora spelare som JM, Skanska och Statens fastighetsverk kräver numera att plåtslagare som vill arbeta med dem ska ha en Trygg plåt-stämpel för att få vara med i deras upphandlingar.

– De som inte är auktoriserade får inte ens räkna på jobbet, så det är förstås också ett stort incitament för alla som vill ha de här jobben att låta auktorisera sig

Rickard Lindskog hoppas få se åtminstone 300–400 auktoriserade medlemsföretag i framtiden. För att tro att alla ska låta auktorisera sig är tyvärr en utopi, menar Rickard Lindskog.

– Visst skulle det vara det allra bästa, för då skulle alla företag jobba på lika villkor, men det är tyvärr svårt att nå. Kan vi däremot få till minst det dubbla jämfört med i dag eller upp emot 400 auktoriserade medlemsföretag skulle jag vara glad.

Trygg plåt ger tio års extra garanti

Den utökade garantin på utfört arbete, som är ett samarbete mellan Plåt och Ventföretagen och Svensk Byggplåt och som ingår för de företag som har blivit auktoriserade, är ytterligare en morot för många, menar Rickard Lindskog.

– Har man Trygg plåt kan man också lämna tio års extra garanti, det vill säga totalt 20 års garanti, på själva utförandet. Det tror jag också har drivit på utvecklingen mot att fler vill auktorisera sig. Och det är ytterligare en anledning till att byggbolagen nu kräver att deras entreprenörer ska ha Trygg plåt.

Detta krävs för att bli auktoriserad

För att bli auktoriserad krävs det att nyckelpersoner i företaget går en två dagar lång utbildning via förbundet och därefter ansöker om att få företaget auktoriserat hos tredjepartsorganet Incert. I utbildningen ingår bland annat ämnen som arbetsberedning, anbud, rutiner och hela kedjan från anbud till avlämning av entreprenaden.

När företaget väl är auktoriserat får det också tillgång till fördjupningsinstruktioner i form av en sammanställning av regler gällande byggnadsplåt i AMA Hus.

– Auktorisationen är avhängig av att det alltid finns personer som har gått utbildningen i företaget. Så om de slutar måste någon annan gå utbildningen och företaget måste söka om sin auktorisation hos Incert, berättar Rickard Lindskog.

Dessutom görs det en revision vart femte år där de auktoriserade företagen ska visa upp att de som har gått utbildningen arbetar kvar och att alla papper fortfarande är i sin ordning.

Digital utbildning

Numera är utbildningen helt digital, vilket är en effekt av pandemin.

– Pandemin förde med sig att vi fick lägga om all utbildning till att bli digital och det har vi valt att behålla. Fördelen är att många företag som annars kanske aldrig hade haft möjlighet att gå kursen nu har kunnat göra det eftersom de slipper restid och övernattning på annan ort, säger Rickard Lindskog.

En annan nyhet är den auktorisationsnämnd som nyligen har bildats med representanter för entreprenörsleden, Incert och konsultleden. Nämndens arbete är till för att utveckla Trygg plåt i en anda som driver auktorisationen framåt.

– Vi har träffats ett par gånger hittills och bland annat diskuterat vad vi behöver göra för att utveckla Trygg plåt ytterligare, så att det ska vara en ständigt aktuell och relevant auktorisation.

Läs artikeln om Husby Takplåtslageri och Trygg Plåt. 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!