Trygg plåt fyller fem år

Nu har det snart gått fem år sedan förbundets auktorisation Trygg plåt såg dagens ljus. Sedan dess har 125 medlemsföretag låtit auktorisera sig. Plåt & Vent Magasinet har talat med ett par av dem som var först ut om vad auktorisationen har betytt för deras företag och affärer.

Fredrik Wiklund, Norrplåt i Skellefteå. Foto: Paulina Wiklund

Fredrik Wiklund, ägare av Norrplåt i Skellefteå:

 Varför valde ni att auktorisera er 2018?
– Vi gjorde det framför allt för att få mer tyngd i våra anbud och kunna visa upp att vi är en seriös aktör med hög kvalitet på det vi gör. Det blev samtidigt en slags kompetensutveckling eftersom en del av utbildningen var en uppdatering av AMA. Sedan får vi även ett bra rykte på stan gentemot beställare, såväl byggbolag som privatpersoner.

Tycker du att ni har haft någon affärsnytta av auktorisationen?
– Det är svårt att säga rent konkret att vi fått nya uppdrag. Men nog märker jag att allt fler beställare börjar kräva att man ska vara auktoriserad, så visst kan det hända att vi har fått något jobb tack vare Trygg plåt. Speciellt bra är det att vara auktoriserad när man jobbar en hel del mot kommun och offentliga upphandlingar som vi gör.

Skulle du rekommendera Trygg plåt till dina kollegor i branschen?
– Ja, absolut. Förutom att man får sin kvalitetsstämpel blir det som en uppdatering av ens kunskaper, och om det händer något inom Bygg-AMA så ser man det direkt. Det blir ju annars lätt så att man gör som man alltid har gjort. Men med Trygg plåt ser vi om det kommer förändringar i AMA och så anpassar vi oss efter dem.

Varför är Trygg plåt viktig?
– Den höjer statusen på yrket och ger en kvalitetsstämpel som är viktig, inte minst för att få bort oseriösa aktörer.

Har du några idéer kring hur man skulle kunna utveckla utbildningen?
– Jag har inga större önskemål kring själva utbildningen. Den är bra, tycker jag. Däremot skulle jag önska att de som är ute och besiktigar jobben också skulle gå utbildningen, så att de lär sig mer om plåt. För tyvärr är alltför många av dem okunniga om plåt och det blir problem när de inte kan tillräckligt om materialet som de ska besiktiga.

LÄS MER OM TRYGG PLÅT OCH SE LISTAN ÖVER AUKTORISERADE PLÅTSLAGERIER HÄR!

Linus Wykman, Wykmans plåt i Ängelholm. Foto: Eva Lie

Linus Wykman, delägare i familjeföretaget Wykmans plåt i Ängelholm.

 Varför valde ni att auktorisera er 2018?
– Först och främst handlade det om att vi ville ligga i framkant och vara ett modernt företag som är med där det händer och tar vår yrkeskunskap på allvar. Vi kände dessutom att det är viktigt för hela branschen med ett välfungerande auktorisationssystem och ville vara med från början när det nu hade tagits fram. Därför hoppade vi på auktorisationen direkt när den kom.

Tycker du att ni har haft någon affärsnytta av auktorisationen?
– Jag kanske inte kan peka ut just ett specifikt uppdrag som vi har fått tack vare att vi är auktoriserade, men det är en form av kvalitetssäkring för kunderna och ett sätt att visa att vi är ett seriöst företag. Vi har säkert undvikit en och annan fallgrop också tack vare den kunskap som vi har fått via utbildningen. Jag hoppas att det i framtiden ska bli obligatoriskt i förskrivande led att alla entreprenörer som lämnar anbud är auktoriserade. Det skulle nog få fler företag att vilja auktorisera sig, dessutom.

Skulle du rekommendera Trygg plåt till dina kollegor i branschen?
– Ja, det skulle jag absolut. Även om man kanske tänker att man redan kan det mesta så är det alltid något litet korn som är bra att repetera eller som man faktiskt inte hade koll på. Dessutom är ju utbildningen sponsrad av förbundet så den är väldigt prisvärd.

Varför är Trygg plåt viktig?
– Förutom att den höjer kvaliteten och statusen på branschen så är det en stor fördel att den ger möjlighet till förlängda garantier via garantifonden. Det blir en trygghet för kunden och för oss som entreprenör. För beställaren blir det också en garanti att den entreprenör som anlitas är seriös, har skött sina åtaganden, betalat sina skatter och förstås har själva yrkeskunskapen.

Har du några idéer kring hur man skulle kunna utveckla utbildningen?
– Jag tycker på det hela att utbildningen är bra som den är. Jag uppskattar att den lägger mycket fokus på vikten av arbetsberedning, vilket är något som är lätt att missa annars, men det är så viktigt. Däremot kanske det kunde vara bra om utbildningen följdes upp lite mer, det är ju väldigt lätt att falla tillbaka i gamla hjulspår. Så en uppföljningskurs några år efter att man har gått den första kursen kanske inte vore helt fel.

Brukar ni på Wykmans Plåt även gå andra kurser som förbundet erbjuder?
– Ja, vi brukar försöka gå på de utbildningar som känns relevanta för oss. Jag tycker att förbundet har en del bra kurser och vi har bland annat gått några i kalkylering, ledarskap, AMA och juridik. Just juridikkurserna är viktiga. Jag tror att fler plåtslagerier skulle ha nytta av att lära sig mer om både sina skyldigheter och rättigheter.

LÄS MER OM TRYGG PLÅT OCH SE LISTAN ÖVER AUKTORISERADE PLÅTSLAGERIER HÄR!

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!