Unik plåtinstallation i tunnelbanan

Ljudabsorberande plåt som reducerar bullret med tio procent. Fridhemsplans tunnelbanestation har fått en unik lösning som både minskar ljudvolymen och smälter in väl i med den karaktäristiska gula färgen på stationens kakelväggar från 1952.

Fridhemsplans tunnelbanestation på gröna linjen är en av Stockholms kollektivtrafiks största knutpunkter. Här passerar cirka 55 000 personer dagligen och stationen, som invigdes 1952, och har varit i behov av upprustning under en längre tid. Vid årsskiftet 2018–2019 startade därför trafikförvaltningen en omfattande upprustning av stationen, som bland annat inneburit att berget runt stationen har förstärkts.
Som en del i det arbetet har man monterat upp ljudabsorberande plåtväggar där stationens karaktäristiska, gula kakelväggarna tidigare satt. De perforerade plåtpanelerna, som kommer från BMS Emaljsystem, är monterade på en stålprofil, en så kallad VKR-ram, och är gulemaljerade för att smälta in fint i miljön från 50-talet. Bakom panelerna sitter en effektbelysning och ljudabsorbenter som ska reducera ljudvolymen i stationsmiljön.
– Den främsta anledningen till varför vi har valt den här lösningen är för att vi, vid behov, ska kunna plocka ned plåtväggarna och enkelt kunna inspektera och bedriva underhåll av bergväggen bakom, säger Simon Dorfman, biträdande projektledare på SLL som ansvarar för upprustningen.

Simon Dorfman är biträdande projektledare hos SLL för renoveringen av Fridhemsplans tunnelbanestation.

Förstärka berget
Renoveringsprojektet är i grunden ett bergsförstärkningsprojekt och då var kakelväggarna i vägen för att kunna inspektera det bakomliggande bergutrymmet. Det är därför man valde att göra en konstruktion av plåtkassetter som man relativt enkelt kan lyfta ur när man ska inspektera berget. Den gula färgen, som är så typisk för Fridhemsplan, har fått leva kvar för att knyta an till den ursprungliga gestaltningen av stationen.
– Plåtpanelerna sattes in efter att berget blivit förstärkt med bult och sprutbetong. Själva panelerna har varit hyfsat lättarbetade men det krävdes en del förarbete för att arbetet skulle gå smidigt. Bland annat behövde man bulta VKR-ramen till berget så att plåtarna inte flyger av när tågen passerar, berättar Simon Dorfman.

De nya, gulfärgade och perforerade plåtpanelerna smälter väl in i Fridhemsplans karaktäristiska gestaltning, samtidigt som de reducerar bullernivån med cirka tio procent.

Arbete medan trafiken rullar
Liknande typer av lösningar med emaljerad plåt finns även på andra stationer, men installationen på Fridhemsplan är ändå unik eftersom man aldrig tidigare har renoverat en bergrumsstation med så kallade Stridbecksvalv, det vill säga betongvalv som är uppburna av betongpelare, och inte i samma omfattande utsträckning som nu, samtidigt som man har haft trafik förbi stationen.
– Att renovera en befintlig tunnelbanestation för att få en modern gestaltning och samtidigt arbeta in de nya kraven som finns på bland annat bullernivåer och tillgänglighet är också speciellt. Bullernivån på stationen har till exempel gått ner med cirka tio procent sedan panelerna kom upp och kakelväggarna togs bort, säger Simon Dorfman.
Panelerna är monterade av Lundgrens Smide AB.

Text: Karin Cedronius
Foto: Christoffer Kednert (bilden på Simon)
Illustrationer: PE Arkitektur
Publicerad: 2019-11-25
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #10.2019)

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!