Utan branschskolorna stannar Sverige

För att belysa vikten av branschskolornas avgörande roll för kompetensförsörjningen inom smala branscher anordnade riksdagsledamöterna Caroline Helmersson Olsson (S) och Josefin Malmqvist (M) tillsammans med Plåt & Ventbyrån ett riksdagsseminarium kring ämnet den 15 december. Fokus för seminariet var branschskoleförsöket som pågått sedan 2018 men som förväntas avslutas i juni 2023.

– Att avsluta försöket utan att utveckla nya stödsystem eller länka till redan existerande är att hota branschskolornas existens. Branschskoleförsöket har betytt mycket för plåtbranschen. En stor vinst har varit att attityden från huvudmännen har förändrats och de är mer villiga att erbjuda inriktningen plåtslageri på Bygg- och anläggningsprogrammet. Något som har resulterat i att vår egen branschskola under försöket utbildat cirka 200 elever, ett viktigt tillskott till branschens kompetensförsörjning, säger Niklas Angelöf, utbildningsrådgivare för Plåt & Ventbyrån.

Inom de kommande tre åren behöver 2 000 nya plåtslagare anställas, men prognosen visar att endast hälften kommer ut på arbetsmarknaden inom tre år. Ett stort problem är att det finns alldeles för begränsat med utbildningsmöjligheter. Sedan 1990-talet har plåtslageriutbildningar i egen regi minskat från 32 till 18 – till stor del på grund av för hög kostnad per elev. Utbildningen upplevs för dyr för den enskilda kommunen vilket gör att det idag är över 100 skolor som inte aktivt erbjuder inriktningen på bygg- och anläggningsprogrammet, vare sig i egen regi eller i samarbete med branschskolan.

– Plåt & Ventbyrån har alltid arbetat aktivt med att få fler unga att utbilda sig till plåtslagare genom att visa hur spännande, bra och långsiktigt tryggt plåtslagaryrket är. Vi ser att insatserna gör skillnad, men de räcker inte då alldeles för få skolor med bygg- och anläggningsprogrammet ger eleverna möjlighet att prova på yrket. Här behövs politiska beslut så det blir mer självklart för de skolor som idag inte erbjuder plåtslageri att skicka elever till vår branschskola i Katrineholm, säger Annika Waernström, VD för Plåt & Ventbyrån.

Eftersom branschskoleförsöket har bidragit till att fler huvudmän har fått upp ögonen för möjligheten att skicka elever till Plåt & Ventbyråns branschskola men samtidigt begränsats till att endast kunna skicka fem elever per läsår och yrke – borde en naturlig lösning vara att förändra villkoren som gällde i försöket. I stället borde behovet i skolornas upptagningsområde vara det som styr antalet elever som kan skickas till branschskolan. På så sätt skulle kompetensbristen inom plåtslagaryrket samt i flera andra smala yrkesområden närma sig en lösning.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!