Utmaning med OVK i nybyggda fastigheter

Skillnaden i resultatet vid första OVK-tillfället och de återkommande är många gånger orimligt stora för nybyggda och ombyggda fastigheter. Det menar Tobbe Knutsson ordförande i Funkis. Han hävdar att några av anledningarna är sena beställningar och okunskap, samt att funktionskontrollanterna kommer in alldeles för sent.

Tobbe Knutsson, ordförande i branschorganisationen Funktionskontrollanterna i Sverige, Funkis.

– Det är ett stort problem att så många nybyggda fastigheter får underkänt vid de återkommande OVK-tillfällena, trots att de har gått igenom utan anmärkning vid första besiktningen och slutbesiktningen bara några år tidigare. Det kan handla om allt från smutsiga kanaler till flöden, avsaknad av rensluckor och styrsystem som inte fungerar som de ska, säger Tobbe Knutsson, ordförande i branschorganisationen Funktionskontrollanterna i Sverige, Funkis.

En av anledningarna till detta tror Tobbe Knutsson är att funktionskontrollanterna kommer in i ett alldeles för sent skede och därmed får dåliga förutsättningar att göra ett bra jobb. Ofta handlar det om så lite tid som ett par dagar innan slutbesiktning.

– Det är inte rimligt att vi får så kort tid på oss att gå igenom en hel fastighet. En OVK som ska göras enligt regelverket tar sin tid och kan inte göras i hast om det ska bli rätt.

Funktionskontrollanter tidigare

I stället borde funktionskontrollanterna få komma in betydligt tidigare för att göra sina ventilationskontroller, men även för att vara med som rådgivare under hela byggprocessen, menar Tobbe Knutsson.

– Så jobbar man när det kommer till brand- och tillgänglighetsbesiktning och jag menar att vi borde införa det även när det kommer till ventilationskontroller. Om vi fick vara med under hela byggprocessen och göra delfunktionskontroller, skulle många fel upptäckas betydligt tidigare och kunna åtgärdas till en betydligt lägre kostnad än vad det nu blir.

Tobbe Knutsson tycker att många entreprenörer sätter OVK på undantag, delvis på grund av okunskap, delvis på grund av missriktad sparsamhet.

– Visst kanske det skulle kosta en extra slant att ha med oss under hela resan i stället för enbart i en slutkontroll, men i det långa loppet tjänar man på det med tanke på hur dyrt det är att åtgärda felaktigheter som har byggts in från början.

God ventilation bra for hälsan

En annan anledning till att skärpa sig när det kommer till OVK är förstås samhällsaspekten – god luft och bra ventilation är a och o för människors hälsa.

Hur har det blivit så att det slarvas så kring ventilationen i våra fastigheter?

– Luft syns inte. Vi skulle inte ha samma problem om det handlade om vatten, för där sker skadorna fortare och syns tydligare. Samtidigt sitter vi här nu med många fall av astma och allergi i samhället, vilket jag är övertygad om delvis har sin orsak i dålig inomhusluft i våra bostäder och skolor. Så det finns all anledning att ta luften på största allvar, säger Tobbe Knutsson.

Hur ska man komma till rätta med det här problemen då?

– Ingen är fullärd inom OVK och många beställare och kommuner behöver bättre utbildning för att veta vad de ska titta på och vad som är viktigt. Där har vi på Funkis en viktig roll i att utbilda entreprenörer kring ventilation.

”Stå på dig!”

Men det gäller även att våga stå på sig som OVK-kontrollant, menar Tobbe Knutsson.

– Vi är inte mer än människor och vill gärna vara till lags. Kanske vill man inte stöta sig med beställaren och då blir det svårt när man står där dagarna före slutbesiktning och ska godkänna ett ventilationssystem som faktiskt inte är okej. Där vill jag skicka med en uppmaning till alla OVK:are: Stå på dig! Se till att du har stöd för alla dina anmärkningar, ta gärna hjälp av kollegor, men ge inte vika om det är något som är fel.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!