Utökad utgivningstakt och ny webbdesign!

– Plåt & Vent Magasinet är en välmående tidning. Trots det är det förstås ändå en chansning att öka upplagan med ett ytterligare nummer, men enligt våra beräkningar bör det fungera, säger Tomas Skagerlind, kommunikationschef på Plåt & Ventföretagen samt chefredaktör för Plåt & Vent Magasinet.

– Plåt & Vent Magasinet trycks inte i någon jätteupplaga, men vi är unika eftersom vi riktar oss mot nischade målgrupper som annonsörerna i stort sett bara når via våra kanaler. Det är vår styrka och den tryckta versionen av tidningen är fortfarande starkast, men under året har vi också ökat vår räckvidd när det gäller de digitala kanalerna.

Färsk statistik visar nämligen att satsningen på Plåt & Vent Magasinets digitala utbud har gett resultat. Inte minst när det gäller antalet besökare på pvmagasinet.se. Under 2020 har cirka 30 000 unika besökare varit inne på sajten, vilket är mer än en dubblering i jämförelse mot 2019. Antalet prenumeranter av tidningens nyhetsbrev har också ökat under året.

Hemsidan har dessutom uppdaterats och fått ett mer modernt utseende. Den nya designen har bland annat gjort att det nu har blivit lättare att hitta rätt i det redaktionella innehållet.

– Den digitala utvecklingen går fort och det är över tre år sedan vi uppdaterade sajten, så vi kände att det var dags igen. Förändringen innebär ett lätt ansiktslyft och ska förhoppningsvis göra sajten mer lättanvänd och attraktiv. Med den nya kostymen blir det lättare att följa med i utvecklingen framåt. Vi har också förenklat för annonsörerna att synas på ett bättre sätt, säger Plåt & Vent Magasinets webbredaktör, Anna H Lindberg.

– Vi lever och verkar i en tid då det går kärvt för många branscher. Då kanske det sticker i ögonen på en del, att vi ökar takten istället för att dra ner på tempot. Men vi vill snarare se det som en positiv förhoppning om att det snart vänder och att ekonomin går uppåt igen under nästa år, säger Tomas Skagerlind.

Text: Tomas Skagerlind
Publicerad: 2020-12-18
Pressmeddelande: 2020-12-17 

 

FAKTA
Plåt & Vent Magasinet, som grundades 1909, är Sveriges enda branschtidning som vänder sig till aktörer och intressenter inom byggnadsplåtslageri och ventilation.
Tidningen har en TS-upplaga på 2 400 och trycks i 3 000 exemplar. Den distribueras till samtliga medlemmar i Plåt & Ventföretagen samt till arkitektbyråer, byggföretag, yrkesskolor, fastighetsbolag och byggkonsulter.

Ägare: Plåt & Ventföretagen
Ansvarig utgivare:
Jörgen Rasmusson
Chefredaktör:
Tomas Skagerlind
Telefon:
08-762 75 92
E-post:
pvmagasinet@pvforetagen.se

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!