Vad betyder 25 års branschvana i en föränderlig värld?

I vår bransch är det vanligt att prata om hur många års erfarenhet man har. Vilket i sig kan vara bra, men det kan också vara så att 25 års branschvana innebär att du lärt dig saker under det första året och sedan repeterat det 24 gånger. Vilket naturligtvis inte är lika bra.

Så att tänka långsiktigt i en snabbt föränderlig värld är en av de stora utmaningarna. I en företagsvärld som rör sig snabbare och snabbare möts vi entreprenörer av nya utmaningar. Ny teknik skapar nya produkter. Dessa kommer snabbt ut på marknaden parallellt med att våra kunders beteende och lojalitet förändras. Som företagare ställs vi inför utmaningen att hänga med i den snabba utvecklingen och arbetet med att rusta våra verksamheter för framtiden.

Under större delen av mänsklighetens historia har vi människor varit omedvetna om de förändringar som sker i omvärlden. Världsbilden har varit mer eller mindre statisk och begränsad till den omedelbara närheten, och varje ny generation har i stort sett levt liknande liv som sina föregångare. Förändringar har skett så sakta att det inte varit några svårigheter att anpassa sig. Idag är verkligheten helt annorlunda, då förändringar sker i allt snabbare takt.

Därmed påverkas också villkoren för företagande och entreprenörskap. Digitaliseringen förändrar konkurrensen i de flesta branscher, ofta genom att nya innovativa aktörer träder in och förändrar spelreglerna. Företagen måste hitta vägar att klara ständigt ökande krav på ett hållbart agerande och för att klara konkurrensen om kompetent arbetskraft. Förändringarna innebär möjligheter för de entreprenörer och företag som snabbare än andra lyckas förstå vad som händer och skapa innovativa lösningar. För andra innebär förändringarna vägen mot stagnation eller undergång.
Just nu upptar robotisering och utvecklingen av artificiell intelligens en central plats i debatten om framtidens samhälle. Den tekniska förändringen kommer att påverka våra vardagsliv alltifrån hur verkstadsgolvet organiseras till hur vi interagerar på internet. Läs mer på sidan 48 där Erik Hörngren från Kairos future intervjuas på temat ”AI-expert och drönaroperatör – morgondagens byggarbetare?”

När Sverige ska återstartas efter Coronakrisen spelar byggbranschen en viktig roll för att få igång de ekonomiska hjulen (som jag skrivit om i tidigare ledare). Den sysselsätter många direkt och indirekt, och behoven är särskilt stora vad gäller både infrastruktur och bostadsbyggande inte minst i storstadsområdena. Med hjälp av rätt politiska reformer kan byggbranschen även vara med och bidra till att lösa den långsiktiga klimatkrisen och skapa fler jobb inom grön teknik. En bra katalysator för detta är en komplettering av skattereduktionen för grön teknik så att även energieffektiviseringsåtgärder omfattas. Det vore också önskvärt med ett incitament för fastighetsägare likt ”Energisteget för industrin”, för att skapa ytterligare möjligheter och sysselsättning när Sverige ska startas om.

Jag ser fram emot spännande dagar i samband med ordförandekonferensen den 7-8 oktober och att vi där tar ordentlig avstamp för vårt förbund och bransch inför ”Återstart Sverige”!

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
 jorgen@loddeplat.com

 

Publicerad: 2020-10-12
Ledaren är ursprungligen publicerad i PVMagasinet #9.2020

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!