Vad gör man i en påfrestande tid?

När det oväntade som pandemin Corona inträffar ställs allt på sin spets. Statsminister Stefan Löfven inledde presskonferensen den 13 mars med följande uttalande; ”en ovanlig och påfrestande tid väntar för var och en av oss”. Vidare poängterade statsministern att det viktiga för Sverige är att förloppet av spridningen blir utdraget för att minska trycket på resurserna inom vården. Det finns fortsatt i skrivande stund en stor osäkerhet kring hur spridningen av coronaviruset kommer att utvecklas.

Just nu agerar många företag i varierande grad för att minska spridningen. En del företag har infört reseförbud för alla ”icke affärskritiska” resor för samtliga anställda, även inom Sverige. Företag och organisationer rekommenderar i stället digitala möten. Sådana försiktighetsåtgärder är naturligtvis helt rimliga att vidta utifrån expertmyndighetens rekommendationer och regeringens beslut. Konsekvensen blir då att en del företag kommer att drabbas av betydande intäktsbortfall. Besöksnäringen var en av dom första branscherna som drabbades hårt när evenemang och konferenser ställdes in av säkerhetsskäl. På bara några timmar gick branschen från att ha en bra beläggning till att hotell och konferensanläggningar mer eller mindre blev helt tomma utan gäster när avbokningarna strömmade in. Frågan är hur den dominoeffekten så småningom sprider sig till andra branscher.

För vår egen bransch kan vi redan nu konstatera att Yrkes-SM ställs in, likaså Nordbygg även om arrangörerna i båda fallen har för avsikt att genomföra evenemangen vid ett senare tillfälle. Kanske måste även vi i förbundet fundera på om vi kan genomföra kongressen den 15 maj fysiskt eller om vi tvingas hitta en digital lösning för genomförandet av kongressen.

I det korta perspektivet tror jag inte att byggbranschen påverkas nämnvärt. Förutsatt att alla följer och respekterar intuitionen i regeringens beslut ”att vi alla måste hjälpas åt”. Men får vi en djup och långvarig kris kommer de flesta av oss att drabbas. Skulle skolorna exempelvis stängas kommer många av våra företag att påverkas väldigt mycket, när föräldrar måste ta hand om sina barn. Därför uppmanar jag alla våra medlemsföretag att tänka igenom och upprätta beredskapsplaner för vad som kan hända om skolorna stänger eller om leverantörerna får leveransproblem. Ett tips är att gå in på Plåt & Ventföretagens hemsida om ni inte redan har gjort det, och läsa på om Coronaviruset och vad som gäller för dig som arbetsgivare?
Lika viktigt är det att flagga i respektive projekt till våra beställare. Tänk på att enligt byggbranschens standardavtal AB 04, ABT 06, AB-U 07 och ABT-U 07 har entreprenören rätt till tidsförlängning vid myndighetsbeslut som medför begränsning av arbetskraft. Rätt till tidsförlängning finns också om epidemi bryter ut. Kom ihåg att meddela din beställare skriftligt.

Jag hoppas verkligen att politikerna har förstått att fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag där likviditeten är helt avgörande för ett företags överlevnad.

Det är både bra och klokt att Riksbanken fattade beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna, för att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning. Likaså är det bra att regeringen har lagt förslag om att ge företag möjlighet till anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt i upp till ett år, med inriktning att anståndet ska gälla arbetsgivaravgifter och preliminärskatter för högst två månader. Dessvärre infinner sig följande frågor; vad innebär anståndet, vem är det som tar beslut om detta och på vilka grunder. Här måste regeringen komma ut med ett förtydligande så att det inte blir upp till enskilda personer att tolka utan att vi har en generell och tydlig regel som gäller för alla.

Jag är glad att politikerna med ovan har förstått att fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag där likviditeten är helt avgörande för ett företags överlevnad. Därför är det välkommet att regeringen vidtagit ytterligare åtgärder för att hjälpa företagen ur den mest akuta krisen, så att de mindre företagen prioriteras likviditetsmässigt och vår kapitalstarka stat sett till att inbetalning av sociala avgifter, moms och löneskatter kan skjuts framåt i tiden. Lika viktig är möjligheten till korttidspermittering och det tillfälliga borttagandet av arbetsgivarnas sjuklöneansvar som nu införts för att stärka företagens likviditet tills corona-epidemin lagt sig. Allt för att företagen och samhället ska överleva och återhämta sig från den påfrestande tid som vi nu lever i.

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
 jorgen@loddeplat.com

 

Publicerad: 2020-03-24
Ledaren är ursprungligen publicerad i PVMagasinet #3.2020

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!