Vad tycker medlemmarna om gymnasieutredningen?

Vad tycker man om gymnasieutredningens förslag ute i plåtslageri- och ventilationsföretagen? Vi kontaktade ett par företrädare som föga överraskande hade haft annat att göra under den gångna sommaren än att läsa utredningen.

Magnus Johansson, vd för Thures Plåt i Ljusdal.

– Utan att ha läst utredningen reagerar jag negativt mot förslaget att statens styrning av elevernas val av gymnasieprogram ska bli starkare, säger Magnus Johansson, vd för Thures AB i Ljusdal. Istället borde vi från branschen marknadsföra oss bättre gentemot ungdomarna, så att de får klart för sig vilket fantastiskt intressant yrke det är att vara byggnadsplåtslagare. Vi måste fundera över hur vi når ut till ungdomar idag, och då blir förstås sociala medier ett viktigt verktyg
– Däremot tycker jag att det låter bra att staten ska ha ansvaret för att utbildningen finns på fler orter än i dag. Dessutom måste eleverna få mer praktik ute på företagen, eftersom det är där man lär sig hantverket. Många av de elever som väljer den här inriktningen gör det för att de är trötta på teoretiskt pluggande. De vill helt enkelt få jobba fysiskt.

Ulf Hallvede, vd på Miljöventilation i Sundsvall.

Inte heller Ulf Hallvede, vd på Miljöventilation i Sundsvall, har tagit del av utredningen. När han får huvudförslagen refererade för sig tycker han dock att det verkar rätt positivt.
– Spontant låter det bra med ökad statlig styrning för att bättre än idag kunna anpassa utbildningen efter arbetsmarknadens behov. Hos oss finns det aldrig några utbildade att få tag på när vi ska nyrekrytera, och vi har heller ingen utbildning i vår närhet.
Hur gör ni då när ni nyanställer?
– Vi måste ta personer som har jobbat med andra saker och lära upp dem. Som tur är har vi ett antal äldre, duktiga medarbetare som åtar sig ansvaret att vara mentorer. I takt med att dessa går i pension blir det dock allt svårare. Dessutom är inte alla så pigga på att ta på sig det här pedagogiska ansvaret.

Publicerad: 2020-09-28
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #9.2020)

Läs också:
Huvudpunkterna i gymnasieutredningen
Så här tycker förbundet om utredningen

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!