Välkommen till ett nytt år med Plåt & Ventföretagen

Det är alltid lite kittlande när ett nytt år börjar. Man är lite extra förväntansfull just vid den här tiden på året. Förbundets ambition för 2019 är att nyttja erfarenheterna från tidigare år och fortsätta arbetet med att engagera och skapa medlemsnytta.

Vi har mycket roligt att se fram emot. Vad sägs om ett fullmatat kursschema med nyttiga utbildningar och träffar för våra medlemmar. Det börjar redan den 30 januari med Auktorisation Byggnadsplåt i Stockholm och rullar därefter på med olika teman och på olika orter i vårt avlånga land. Kom ihåg att för medlemmar i Plåt & Ventföretagen finns möjlighet att ansöka om kompensation för resekostnader som överstiger 1 500 kr per deltagare i samband med deltagande på kurser och aktiviteter som förbundet arrangerar.
Just det här årsskiftet var som ni alla vet historiskt och speciellt. Det fanns en budget men ingen vald regering. Vilket innebär att budgeten kan komma att ändras nu när den nya regeringen är på plats. Det finns dock ett område i statsbudgeten som inte går att ändra i en tilläggsbudget och det är inkomstskatterna.
Med ett nytt år följer som regel nya lagar och regler. Där är 2019 inget undantag. Nedan följer några nya lagar som jag tycker det är extra viktigt att ha koll på för våra medlemmar.

• Entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen
En arbetstagare som inte får lön av sin arbetsgivare för arbete i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska kunna få betalt från en annan entreprenör i entreprenad-kedjan. Detta förutsatt att entreprenadavtalet ingåtts av beställaren efter den 31 december 2018. Om du mottar lönekrav från underentreprenörers anställda så bör du omgående kontakta Plåt & Ventföretagen eftersom kraven kan omfattas av kollektivavtalets OR-fond.

• Arbetsgivardeklaration på individnivå
Alla företag ska löpande, oavsett personalliggare med mera, skicka in arbetsgivar-deklaration på individnivå för löner och förmåner som utbetalas efter årsskiftet.
Detta innebär att arbetsgivare ska lämna uppgifter om utbetald lön och dylikt, per betalningsmottagare varje månad istället för kontrolluppgift. Redovisningen till Skatteverket och lönespecifikation ska ske månaden efter utbetalningen.

• Karensavdrag ersätter karensdag
Karensavdrag ersätter karensdagen. De nya reglerna innebär att arbetsgivare gör avdrag på sjuklönen motsvarande 20 procent av sjuklönen för en vecka. Reglerna är tänkt att ge samma karens oavsett hur mycket arbetstid det är den dagen som arbetstagaren sjukanmäler sig till arbetsgivaren. (För ytterligare information om ovan läs mer på förbundets nya hemsida.)

Om vi sätter oss ner och tänker efter så har vi fantastiska möjligheter, och det är vår uppgift att beskriva dessa möjligheter. Vi ska möta framtiden med tillförsikt och den bästa tiden fortfarande ligger framför oss Jag är fullt övertygad om att vi tillsammans kan vi nå oanade höjder. Apropå höjder så är det den 20 juli 2019 50 år sedan astronauterna Neil Armstrong och Edwin ”Buzz” Aldrin blev de första att stiga i land på månen som ett resultat av många människors engagemang och ansträngningar.
För att kunna bedriva ett framgångsrikt förbundsarbete krävs tydliga prioriteringar mål och inspel från våra medlemmar. Jag ber er därför samtliga att ta chansen och berätta ”Vad just du tycker om förbundet?”genom att besvara medlemsenkäten som gick ut via mejl den 18 januari. Ditt svar och engagemang är viktigt för oss.

Jag kan lova att 2019 kommer att bli ett spännande och intressant år på många sätt. Tillsammans skapar vi ett starkt förbund!

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!