Våra branscher kan bidra till den gröna omställningen

November – årets mörkaste månad, sägs det. I år kanske den känns mörkare än någonsin när vi blickar tillbaka på pandemin, materialprishöjningarna och olika kriser. Det känns som att vi ur ett globalt perspektiv lever i en tid med oupphörliga kriser: klimatkris, hälsokris, naturkris och ekonomisk kris för att nämna några. Covid-19 har hjälpt till att avslöja världsekonomins och samhällets sårbarhet och de ojämlika förhållanden som råder på vårt jordklot.

För en tid sedan läste jag en artikel där det framgick att sedan 1950 har världens befolkning blivit mer än tre gånger så stor och är nu nästan 8 miljarder, och den ekonomiska produktionen har blivit 12 gånger så stor. Denna enorma tillväxt underlättades av en väldig ökning av vår användning av naturresurser såsom mark, vatten, trä och andra material, däribland mineraler och energiresurser.

Den stora hastighetsökningen har lyft hundratals miljoner människor ur fattigdom, vilket naturligtvis är positivt, men den har även haft en stor negativ inverkan på ekosystemen och orsakat klimatförändringar. I hela världen har 75 procent av landmiljön och 40 procent av den marina miljön genomgått betydande förändringar de senaste decennierna.

Den fortsatta förbränningen av fossila bränslen samt den förändrade markanvändningen och avskogningen frisätter växthusgaser till atmosfären, vilket i sin tur orsakar klimatförändringar.

Hur säkrar vi resurser och miljö?

I samma artikel redovisades uppgiften att efterfrågan på materiella resurser tros fördubblas till år 2060 och att vi redan förbrukar vad tre jordklot kan tillhandahålla. Det väcker frågan: Hur säkrar vi tillgången till resurser och en ren miljö för alla?

Jag är helt övertygad om att båda våra branscher kan vara med och bidra till ”den gröna omställningen”. Exempelvis genom fossilfri energi i form av integrerade solpaneler på våra bandtäckta tak, samt smarta behovsstyrda och energieffektiva ventilationslösningar för att nämna några saker.

Ett annat exempel där byggbranschen kommer att ta ett utökat ansvar för klimatet är Boverkets nya regler kring klimatdeklarationer som träder i kraft den 1 januari 2022. Läs mer om dem på sidorna 36 och 37.

Ny ”Skotta säkert”

Vid den här tiden på året är det dags att se över så att man är rätt rustad när det gäller att skotta säkert på taken. Du har väl inte missat att förbundet har bytt kurssystem för webbutbildningen ”Skotta säkert”? Gå in på förbundets webbplats och läs mer.

En ljuspunkt i novembermörkret är att det är fullt drag i byggbranschen och att det ser ut att fortsätta, åtminstone när det gäller bostadsbyggandet. Enligt Boverket behöver det byggas 59 000 bostäder fram till år 2029 för att få en bostadsmarknad i balans.

En del politiker anser att lösningen på vår tids problem i form av kriser och politisk oro är den så kallade välfärdsstaten. Min övertygelse är dock att samhällets välstånd skapas och genereras av företagsamma människor med drömmar och framtidsplaner som tänks och görs i företag.

Låt mig därför avsluta ledaren denna gång med den nionde och sista tesen som Ingvar Kamprad lanserade för att formulera och formalisera det som har blivit IKEA-andan:

”Det mesta är ännu ogjort. Underbara framtid!”

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
 jorgen@loddeplat.com

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!