Ventilation och smittspridningen av covid-19

Liksom på många håll så här i Coronatider, så uppdateras information och rekommendationer kontinuerligt allt utifrån att man får ny kunskap. I ventilationssammanhang så är det de här rekommendationerna som gäller, men de kan eventuellt komma att revideras om ny kunskap tillkommer.

När det gäller det nya coronaviruset covid-19, undrar många oroliga om det finns några åtgärder som man kan vidta när det gäller ventilationen. Där vill vi börja med att påpeka att det inte finns någon åtgärd inom så kallad allmän ventilation, som skulle kunna stoppa coronavirus från att ta sig in. Dessa nya uppdaterade tips från REHVA, VVS-föreningarnas europeiska förbund, från den 3 april, är punkter som de anser vara det bästa möjliga ur ventilationssynpunkt.
Vi vill också påpeka att dessa åtgärder är tänkta för kommersiella lokaler som till exempel kontor och butiker där de flesta är friska, samt att förutom punkterna nedan så är det bästa man kan göra att fortsätta serva och underhålla sin ventilationsanläggning, så att den fungerar på ett tillfredsställande sätt, så som det var tänkt när den var ny.

  • Se helst till att ha kontinuerlig ventilation, och minska helst inte luftmängderna. Stäng aldrig av helt och hållet, eller ha åtminstone anläggningen i drift några timmar extra före och efter arbetsdagen.
  • Ha så stor andel utomhusluft som möjligt, cirkulera inte luften i lokalen.
  • Vid behov kan även fönstervädring i lokalerna användas som ett sätt att öka ventilationen om den är underdimensionerad. Undvik dock vädring i WC och liknande, så man inte riskerar att smitta sprids därifrån och in i lokalerna.
  • Varken luftfuktighet eller rumstemperatur verkar påverka viruset, då krävs så hög temperatur eller luftfuktighet att det inte fungerar som arbetsplats.
  • Värme- och kylsystem kan vara igång som vanligt.
  • Värmeväxlare bör vara i fortsatt drift.
  • Att rengöra ventilationskanalerna påverkar inte spridningen av viruset, partiklarna är så små att de rör sig med luften.
  • Ventilationssystemets filtertyp har ingen betydelse för spridning av viruset, i så fall måste man ha rumsspecifika luftrenare som används till exempel på sjukhus. Men det är viktigt att se till att filtren inte är igensatta utan att luften kommer fram.

Text: Annika Brännmark
Publicerad: 2020-04-16
Pressmeddelande: 2020-04-08

Läs gärna mer på REHVAs hemsida (på engelska)

Mer information om ventilation finns på Plåt & Ventföretagens hemsida

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!