Vi lever i en uppochnedvänd värld

Efter snart ett år är effekterna av coronavirusets framfart fortfarande i högsta grad svårbedömda med ett virus som har förmågan att mutera. Vi står, enligt experterna, inför en tredje våg.

Även om situationen inte förändras från en dag till en annan, på samma sätt som under våren 2020, finns det fortfarande frågor på många olika plan som behöver besvaras och situationer som behöver lösas, som exempelvis tillgång på vaccin så att vi får i gång en effektiv massvaccinering.
Många företag befinner sig nu i ett ännu svårare läge än i våras, med mindre reserver att ta av. Det innebär ökande risker för uppsägningar och konkurser. Därför är beslutet om utökade krisåtgärder välkommet. Det viktiga nu är att regeringen och berörda myndigheter får fart, så att stöden snabbt når de företag som kämpar för att överleva.

För att krisåtgärderna ska få avsedd effekt är det viktigt att de fungerar i praktiken. Åtgärderna måste vara enkla att hantera och snabbt kunna nå de behövande företagen. Det gäller självfallet både de nya stöden och de som redan finns på plats.
Ett dåligt exempel är, enligt min uppfattning, stödet för hyresnedsättningar som skulle behandlas av tre parter: det utsatta företaget, hyresvärden och länsstyrelsen via Boverket. Där hyresvärden dessutom fick stå för 25 procent av hyresnedsättningen. Men det fanns också en risk för momskrångel vid en eventuell kundförlust. Att fastighetsägare fick agera myndighet måste vara ett feltänk. Skulle det vara aktuellt med ytterligare stödåtgärder är det viktigt att man har dragit lärdom av de erfarenheter som man nu har fått.

Enligt Riksbanken innebär varje månad som pandemin förkortas ungefär 25 miljarder högre BNP. Utan en snabb och effektiv massvaccinering riskerar vi dessutom att förlora i konkurrenskraft mot länder som klarar detta bättre.

Därför är det extremt viktigt att vi får i gång massvaccineringar under årets andra kvartal. Behovet är, enligt expertisen, uppemot 140 000 vaccineringar varje dag för att vi ska få bukt på pandemin. Vilket naturligtvis är en enorm utmaning som inte får misslyckas på grund av brister i kapacitet eller logistik.
Redan i januari blev det besvärligt vinterväder i stora delar av landet med stora mängder snö och under början av februari inträffade något ovanligt – det blev vinter i hela Sverige. (I Skåne är det nu vinter för första gången sedan 2014.) Stora mängder snö föll på ett dygn, inte minst i Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. Det stora vita snötäcket på taken fick många fastighetsägare att blicka uppåt och inse vikten av takskottning.

Extra glad blev jag då TV4 intervjuade vår medlem John Nyström på ett tak i Östersund. John berättade både med ansvarskänsla och yrkesstolthet hur ett tak ska skottas på ett säkert och korrekt sätt. Läs mer sidan 12–15 om vikten av snöskottning och vikten av att skriva rätt avtal vid snöskottning.

För att avsluta som jag började, med oron för ”den tredje vågen” (det låter som en filmtitel), med risk för en smittsam variant av viruset exempelvis den brittiska, får vi dessvärre fortsätta att hålla avstånd och mötas digitalt i förbundets olika forum. På så sätt kan vi i Plåt & Ventföretagen hjälpa till att minska kraften och smittspridningen i en tredje våg av sjukdomen.

Håll ut, håll i och kämpa på. Förhoppningsvis stundar ljusare tider när massvaccinationen har kommit i gång!

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
jorgen@loddeplat.com

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!