Vi skapar historia varje dag utan att tänka på det

Vilken fantastisk ordförandekonferens det blev! Ett riktigt bra avstamp inför de utmaningar som väntar våra medlemsföretag och vår bransch det kommande året.

Den 12–13 oktober samlades våra lokalordföringar, delar av Framtidsgruppen, valberedningen, förbundsstyrelsen och personal på Radisson Blu Airport Terminal Hotel ute på Arlanda. Vi diskuterade och workshoppade fram vår gemensamma färdplan för förbundet de kommande åren. Tre stora frågor som nästan alla deltagare tog upp var rekrytering, kompetensbrist och bättre lönsamhet i branschen.

Jag vill här passa på och tacka er alla som deltog i ordförandekonferensen och som på ett respektfullt sätt bidrog till att föra förbundet framåt, inte minst i diskussionen om ombudsräkningen till kongressen. Lika intressant var det att ta del av försäkringskommitténs arbete med våra medlemmars försäkringar och kommitténs nya projekt, appen SafePro.

”Vi skapar historia varje dag”

Att våra yrken bär på en stolt historia är ingen hemlighet, men vi tänker kanske inte på att vi skapar historia varje dag när vi utför våra arbeten.

”Historiens vingslag” slog dock till på riktigt nyligen. För stora mäktiga vingslag måste ha känts i Stockholm när man under den pågående renoveringen av det mäktiga och iögonfallande tornet på Storkyrkan i Gamla stan hittade tre tidskapslar och brev i ett dolt utrymme längst uppe i spiran.

Tidskapslarna, eller snarare skrinen, är tillverkade i kopparplåt. Vid den uppmärksammade öppningen visade det sig vara dokumentation från den omfattande ombyggnaden under 1740-talet. Läs mer om denna spännande historia här!

När vi nu sakta närmar oss vintersäsongen vill jag påminna om ”Skotta säkert”. Kolla i god tid så att ni har giltig ”Skotta säkert”-licens och rätt utrusning. Läs mer om det här.

Hur ser det lokala företagsklimatet ut?

Småföretagen och deras anställda står sammantaget för de klart största skatteintäkterna på kommunal nivå. Jag vill därför slå ett slag för LFK-rankingen som handlar om attityder till företagande hos kommunpolitiker, tjänstepersoner och i samhället i stort. Årets ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner släpptes den 28 september av Svenskt Näringsliv.

Det kommunen kan göra för att underlätta för företagen att växa – anställa fler och därmed skapa fler jobb, bidra till högre tillväxt som leder till högre välstånd och starkare välfärd – det ska kommunen också göra. Kommunerna och deras arbete för ett bättre företagsklimat är en viktig pusselbit om Sverige även i fortsättningen ska ha växande och konkurrenskraftiga företag. Och syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag.

Gå in på www.foretagsklimat.se och se hur det gick för din kommun. Fundera även på hur du kan påverka politikerna i din kommun. Det är extra viktigt nu då många kommuner har fått nya styrande konstellationer. Ett sätt kan vara att redan i höst bjuda in politiker och tjänstemän till ditt företag och visa dem vad dina problem i praktiken får för effekter för dig, ditt företag och kommunen!

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
jorgen@loddeplat.com

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!