”Vi vill bevara och berätta om ett unikt yrke”

Plåtslagerimuseet i Linköping är fyllt med nostalgi, historiska föremål och yrkesrelaterade verktyg. Det är också ett museum som fungerar som ett aktivt och högst levande plåtslageri.

– Tanken med museet är att visa hur ett hantverk bedrevs förr i tiden och visa upp den hantverksskicklighet som har kännetecknat plåtslageriyrket genom alla tider, säger Roger Ohlsson, ordförande i Bleck & Plåtslageriföreningen som driver museet.

Det låg ursprungligen på Kungsgatan i Linköping. Men sedan 1996 är museet beläget vid Kryddbodtorget i Gamla Linköping, i en byggnad som uppfördes 1860 och som sedan 1920-talet har innehållit ett plåtslageri. Där möts besökarna av verktyg, inventarier och maskiner från förr. Det ges också möjlighet att få se hur en högst levande och modern plåtslagare klipper, bockar och löder tunnplåt till vackra, funktionella och hållbara föremål.

– Vi tar emot beställningsjobb och då tillverkar vi allt med de gamla och unika maskiner och verktyg som finns här. I princip kan vi tillverka allt som går att montera. Som till exempel stuprör, rännor och kaminrör, säger Ulf Karlborg, som är anställd som plåtslagare på museet.

Gammal bebyggelse i Linköping

Det finns nämligen många gamla torp och stugor i området kring Linköping där ägaren behöver specialtillverkade hängrännor och andra avvattningsprodukter. Delar som inte går att köpa ute i handeln eftersom måtten inte stämmer med de moderna måtten. Dessutom är det ju estetiskt snyggare med produkter som passar in i gammal arkitektur.

– Handverktygen ser ungefär ut som de gör i dag, men inte maskinerna. Det finns till exempel ingen motor i de här maskinerna utan det är handkraft som gäller, förklarar Roger Hallingström, som är ledamot i Bleck & Plåtslageriföreningens styrelse och som också driver det lokala medlemsföretaget Sveha Plåt tillsammans med Jonny Svensson.

– Museet startade här 1996 i en delvis tom lokal. Sedan har vi fått hjälp med att samla ihop föremålen av plåtslagerier. Grunden kommer från ett dödsbo i Dalsland. En plåtslagare, Otto Schröder, testamenterade alla sina inventarier i sitt plåtslageri till oss, fortsätter Roger Hallingström.

Beställer du en hängränna av Plåtslagerimuseet är det med all säkerhet Ulf Karlborg som tillverkar den.

Idéell verksamhet

Under en period förra året fick inte Plåtslagerimuseet vara öppet på grund av pandemin, men nu börjar det se ljusare ut i besöksstatistiken igen.

– På förmiddagarna brukar det vara mycket folk. Speciellt på somrarna. Då kommer det busslaster till Gamla Linköping. Så ett bra år har museet mellan 20 000 och 30 000 besökare. Bara i Gamla Linköping är det bortåt 100 000 turister på ett år, säger Roger Ohlsson.

Föreningen är ideell och behöver ekonomiskt stöd för att överleva. Det är inte heller någon entréavgift utan det är bidrag samt plåtbeställningarna som museet drar in pengar på.

– Plåt & Ventföretagens Mellansvenska förening skänkte 25 000 kronor till oss i våras. Men vi behöver fler bidrag för att överleva, inte minst efter det tuffa coronaåret. Vissa år är siffrorna svarta, ibland röda, säger Roger Ohlsson.

”Fler yngre borde engagera sig

Bristen på föryngring i styrelsen är ett annat problem för föreningen. Roger Ohlsson ser därför gärna att det kommer in fler och yngre ledamöter.

– Fler aktiva plåtisar borde engagera sig i arbetet med museet och på så sätt visa upp yrket. De behöver inte vara på plats, men gärna visa ett större engagemang. Kanske genom att skänka material och sprida information. Föryngringsprocessen får inte stanna upp. Vi har kanske fyra styrelsemöten om året, så det är verkligen inte så betungande, men det är tyvärr inte så enkelt att få de yngre plåtslagarna intresserade av föreningsarbete. Samtidigt är det ju så det ser ut. Föreningslivet finns ju knappt längre. Det är samma brist på intresse för bostadsrättsförening och idrottsklubbar. Det är väl den digitala biten som har tagit över informationshanteringen, på bekostnad av det sociala, säger han.

”Fler aktiva plåtisar borde engagera sig i arbetet med museet och på så sätt visa upp yrket. De behöver inte vara på plats, men gärna visa ett större engagemang.”

– Vi hoppas så klart kunna fortsätta att bevara och berätta om detta fantastiska hantverk. Här i verkstaden står ju faktiskt en plåtis och knackar plåt på riktigt, så det finns unika möjligheter att få lära sig något nytt och spännande, säger Roger Hallingström. //

 

FAKTA Plåtslagerimuseet
Ligger i Gamla Linköping vid Kryddbodtorget, har öppet fyra timmar varje dag. Mer information finns på platslagerimuseet.se. Föreningen tar tacksamt emot ekonomiskt stöd för att säkerställa museets fortlevnad. För att bli medlem i föreningen sätter du in 100 kronor (enskild medlem) eller 1 000 kronor (ständigt medlemskap) på plusgiro 609 67 46-0 och anger Bleck & Plåtslageriföreningen i Gamla Linköping som betalningsmottagare.

 


MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!