Vikten av en budskapsplattform

Den 9–10 september avhölls styrelse- och strategimöte för Plåt- och Ventföretagens förbundsstyrelse på Clarion Wisby Hotell på Gotland. Det fulltecknade programmet inleddes med gemensam lunch. Väl på plats på Gotland diskuterades även Cementakrisen som bottnar i en strid om Gotlands dricksvatten. Jag återkommer till Cementa i denna ledare.

Dag 2 var det dags för den årliga och viktiga strategidagen för att bygga styrelselaget och förbundet inför framtiden. Som brukligt gick vi igenom förbundets ”varuportfölj”, tjänster och mål.

Tydliga mål leder till att organisationens olika delar samordnas och att ansvaret för att uppnå målen delas av alla. Med en målstyrd verksamhet stärks gemenskapen genom att alla drar åt samma håll. Genom målen kan också alla förstå sin roll i en organisation och därmed uppleva att arbetet är mer meningsfullt.

För att öka leveransen av medlemsnyttan diskuterades även mål och strategi för hur vi tillsammans ska bli ännu bättre på att uppfylla det uppdrag förbundet har och hur vi kan öka medlemsnöjdheten ytterligare.

Förbundets ”Lilla blå”

En nyhet som togs upp och som kommer att presenteras på ordförandekonferensen är förbundets ”Lilla blå” (en travesti på Maos ”Lilla röda”) som är tänkt att bli vårt budskaps plattform. Syftet med att ta fram en budskapsplattform är att skapa en gemensam bild och förståelse för vilka utmaningar, mål och strategier som förbundet har.

Genom en ökad strategisk skärpa och uthållig kommunikation ökar förutsättningarna för att nå fler av de intressenter, exempelvis politiker, som är viktiga för oss att påverka. En budskapsplattform är även viktig nu när byggbranschen hotas av ett akut stopp om Cementa tvingas stänga redan den 31 oktober, efter Lagrådets chockbesked att den tillfälliga förlängningen av Cementas tillstånd bryter mot grundlagen.

Byggbranschens kris

På styrelsemötet i Svenskt Näringsliv den 17 september var Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd inbjuden för att informera om den allvarliga kris byggbranschen står inför, inte minst efter Lagrådets besked.

– Det här är värre än 90-talskrisen för bygg, det här är värre än vad som har varit när det gäller jobb och ekonomin kopplat till pandemin. Det här är riktigt allvarligt. Vi står inför en stor varselchock och ett rejält byggstopp redan första veckan i november om Cementa tvingas stänga den 31 oktober, berättade Catharina Elmsäter-Svärd för Svenskt Näringsliv styrelse.

Ibland måste regeringen kunna motivera att man gör ett undantag i lagstiftningen eftersom det här är så pass allvarligt.

– Det här är en sådan situation. Det kan till och med vara värt en prick i KU (Konstitutionsutskottet), enligt Catharina Elmsäter-Svärd.

Akut byggstopp – hur skulle det påverka?

Även om regeringen skulle köra över Lagrådet – och få gehör för det i riksdagen – räcker det med att någon som är emot kalkbrytningen väcker frågan i domstol och stoppet per den 31 oktober är ett faktum. Kontentan blir då att utan Cementas produktion påverkas inte bara byggsektorn utan även gruvnäringen, åkerinäringen och alla underentreprenörer. Det handlar inte bara om att rädda ett företag eller en bransch, hela näringslivet riskerar att hamna i en djup kris.

Jag uppmanar därför alla medlemmar att fundera på hur ett akut byggstopp skulle påverka just ditt företag och dina anställda. Gör gärna inlägg i era sociala medier så att allmänheten och politikerna får upp ögonen för den allvarliga situation som näringslivet nu står inför.

Den 13–14 oktober är det dags för ordförandekonferens. Även om det kan bli tunga diskussioner om inte Cementakrisen är ”löst” till dess ser jag verkligen fram emot att få träffa alla ordföringar och berörda fysiskt.

Väl mött på ordförandekonferensen!

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
 jorgen@loddeplat.com

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!