Vilka arbetsmiljöfrågor är aktuella för företagen just nu?

Hans Eriksson, ansvarig för arbetsmiljöfrågor på Plåt & Ventföretagen, svarar på åtta aktuella frågor.

Hans Eriksson, ansvarig för arbetsmiljöfrågor på Plåt & Ventföretagen.

Varför har inte förbundet några arbetsmiljöutbildningar?
– Arbetsmiljö är ett så stort ämne med både stora generella områden och riktigt små specifika krav. Vi kan inte täcka allt och för de generella kraven finns det gott om utbildningsanordnare. För byggsektorn täcks det mesta av både generella och specifika utbildningar av dem som finns hos Byggbranschens Utbildningscenter, buc.se. Det är också den utbildningsanordnare som vi rekommenderar inom arbetsmiljö. För de små specifika kraven, som till exempel fallskydd eller liftar, genomförs de bäst av dem som är proffs på de områdena.

Men en del generella utbildningar som till exempel systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, borde ni väl kunna ha?
– Vi skulle kunna ha det, men vår erfarenhet är att efterfrågan på den typen av utbildningar varierar från typ låg till måttlig. Det gör det svårt att upprätthålla en bra utbildning. Då är det bättre att gå samma utbildning via buc.se som har bättre förutsättningar för att hålla lärare och utbildningsmaterial uppdaterat. Vår roll i utbildningen kring dessa frågor blir i stället vad vårt kollektivavtal reglerar. Det är i praktiken rena kollektivavtalsutbildningar som reglerar samverkan inom arbetsmiljö.

Vad är aktuellt inom arbetsmiljö just nu? Vilka frågor är det som är viktigast för företagen?
– Just nu är det framför allt fallskydd med personligt fallskydd och OSA, organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket genomför inspektioner på personligt fallskydd och Byggnads regionala skyddsombud granskar OSA.Om vi ser på Arbetsmiljöverkets inspektioner kan vi konstatera att de nu ställer högre krav på förmåga att rädda någon som har fallit med personligt fallskydd. Tidigare var de överens med företagen om att räddningstjänsten kan vara en del av räddningsplanen, men nu ställer de skarpa krav på att alla företag ska kunna rädda själva.

Vad menar du med att ”rädda själva”?
– Arbetsmiljöverket säger att alla företag som har någon som använder personligt fallskydd också ska kunna undsätta om en anställs faller över takkanten inom max 15 minuter. Det är ett mycket långtgående krav som ställer stora krav på företaget och de övriga anställda. Som jag sa brukade det räcka att hänvisa till räddningstjänsten, men nu gör alltså Arbetsmiljöverket en ny bedömning. Min fråga är om den bedömningen verkligen håller om man sätter den i en relevant riskanalys. Det anmärkningsvärda här är att Arbetsmiljöverket nu gör en annan bedömning än de själva gjorde för bara något år sedan, utan att det har skett några förändringar i de relevanta föreskrifterna.

Hur hanterar förbundet det?
– Vi har tagit initiativ till en dialog med alla andra förbund där det finns arbetsuppgifter som kräver personligt fallskydd. Hela byggsektorn naturligtvis, men även arboristerna som finns inom Gröna arbetsgivare och it- och telekombranschen som finns inom Almega. Tillsammans ska vi analysera de nya kraven och ta upp en dialog med Arbetsmiljöverket. Vi tycker att kraven är oskäliga. Självklart ska det vara säker arbetsmiljö även när man använder personlig fallskyddsutrustning, men kraven på räddning kan jämföras med att en lantbrevbärare ska ha en följebil med kapacitet att bärga och klippa upp bilvrak för att undsätta en brevbärare som har krockat. Vi menar att Arbetsmiljöverkets krav bygger på gammal kunskap om fallskyddsutrustning och att räddningstjänsten är den bästa resursen att tillgå i de ytterst sällsynta fall då någon blir hängande i sin fallskyddsutrustning.

Du nämnde OSA också, vad är det och vad gör Byggnads nu?
– OSA, organisatorisk och social arbetsmiljö, ska ingå i SAM, det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det betyder kortfattat att alla ska må bra på jobbet. Det här är regler med många mjuka värden och en stor spännvidd av åsikter. Byggnads har en arbetsmiljövecka vecka 43 och då går deras regionala skyddsombud, RSO, och en del skyddsombud, SO, på skyddsrond i OSA-frågor.

Vad ska företagen tänka på när det gäller OSA?
– Det viktigaste är att förstå att OSA är en precisering av SAM. Man behöver alltså inte uppfinna hjulet igen, men man behöver ha eller uppdatera sitt SAM med de delar som preciseras i OSA. Det ska finnas mål och tillvägagångssätt för OSA-frågor preciserade. Som mål kan man tänka sig: ”Plåt/Vent AB ska ha de nöjdaste medarbetarna i hela distriktet! Alla anställda ska kunna känna delaktighet i och ha möjlighet att medverka till målet.” Sedan ska ansvar för detta fördelas som vanligt, likaså ska kunskaper hos de ansvariga och andra medverkande finnas. Webbsidan suntarbetsliv.se har en mycket bra vägledning om OSA i sin ”OSA-kompass”. Där finns kommentarer till föreskriften och mallar för riskbedömningar och nuvärdesanalys med mera som en hjälp för dem som behöver skapa mål och aktiviteter kring OSA.

Är det något annat som är ”på tapeten” inom arbetsmiljö just nu?
– Ja, vi kommer att gå ut med en enkät till medlemsföretagen om hur det fungerar med skyddsombud och samverkan i arbetsmiljöfrågor. Tanken är att vi utifrån svaren ska hitta vägar för att få fram fler skyddsombud på företagen. Ett bra skyddsombud är en förutsättning för att man ska kunna ha en bra samverkan i arbetsmiljöfrågor och det absolut bästa är om skyddsombudet finns inom företaget. Ett annat ”medskick” som jag vill passa på att göra är att se över föreskriften om medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2019:3, och de texter som berör handintensivt arbete. Det här är ”nytt” sedan 2019 och berör sannolikt alla våra medlemsföretag. Kortfattat ställs krav på riskbedömning och erbjudandet av hälsokontroller. Mer information finns på arbetsmiljöverket.se om man söker på ”handintensivt arbete”.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!