Vill du bli yrkeslärare?

Vi minns väl alla den där speciella läraren på gymnasiet som fick oss att bli extra intresserade av ett ämne – och den som gjorde det motsatta? Blir du yrkeslärare bidrar du inte bara till att minska bristen på yrkeslärare, utan också till att fler får chansen att upptäcka glädjen med byggnadsplåtslageri och ventilation. Det som krävs är yrkeskunskaper inom ett område som omfattas av gymnasieskolans yrkesprogram och att du har jobbat i yrket tre till fem år.

– Man ska tycka att det är kul med människors utveckling och vara intresserad av andra människor. Har du vana från att ta emot lärlingar eller elever, har varit handledare och fått upp ögonen för det pedagogiska, vill hjälpa andra och utbilda nya personer inom ditt yrke så passar detta dig perfekt, säger Ronny Högberg, ansvarig för yrkeslärarprogrammet vid Linköpings universitet.

Ronny Högberg, ansvarig för yrkeslärarprogrammet vid Linköpings universitet.

Antar alla sökande

Linköpings universitet, LiU, antar alla som söker, med undantag för frisörer som har en antalsbegränsning. Det finns 45 platser per kull som antas en gång per år.

– I praktiken tar vi ofta in fler om vi har möjlighet. Vissa kategorier av yrkeslärare kommer det att finnas mer brist på än andra. Plåtslageri samt montage och installation av ventilation är kategorier där det kommer att finnas behov, säger han.

Just nu går två elever inriktningen mot yrkeslärare inom plåtslageri vid LiU. Utbildningen sker på distans och på halvfart, eftersom många av eleverna jobbar vid sidan av studierna. Vid andra lärosäten kan den förekomma som heltidsutbildning och då blir tiden 1,5 år.

Yrkeslärarprogrammet vid LiU kombineras med fysiska träffar på campus – universitetsområdet – under ett par dagar några gånger per termin. Dessa tillfällen innehåller föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.

– Campusträffarna ska vara ett stöd för eleverna och är verkligen uppskattade, säger Ronny.

En tredjedel är praktik

Utbildningen består av 30 poäng verksamhetsförlagd utbildning, resterande är den utbildningsvetenskapliga kärnan. Du läser till exempel didaktik, lär dig om sociala relationer, förhållandet arbetslivet/yrkesliv och om styrdokument för gymnasieskolan.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, VFU, genomförs på en skola. Målet är att lägga den verksamhetsförlagda utbildningen nära studentens hemkommun.

LiU arbetar med ett upplägg som bygger på frivilliga övningsuppgifter, alltså uppgifter som inte är en examination och som läraren ger återkoppling på. För dem som är ovana att studera lägger universitetet extra fokus på hur man lyckas med akademiska studier.

– De allra flesta går igenom utbildningen. Men man måste vara beredd att investera tid i den. Kommer man på Campusdagarna får man mycket stöd av våra lärare som är väldigt engagerade i sitt jobb och det finns alltid flera tillfällen att göra om en tenta, säger Ronny.

Utbildningen förbereder dig framför allt på att vara gymnasielärare, till exempel på byggprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet eller på Komvux. Kraven ökar vartefter utbildningen fortgår och på den sista VFU-kursen förväntas du vara självständig och ta eget ansvar.

Student i arbete som yrkeslärare på Bråvallagymnasiet. Foto Peter Holgersson

Att förstå olika behov

Några egenskaper som är bra att ha som yrkeslärare, säger Ronny, är flexibilitet och en förståelse för att människor är olika och med olika behov av pedagogiskt stöd.

– De som läser till yrkeslärare har kvitto på att de är yrkesskickliga, eftersom det behövs en godkänd yrkesvalidering för att vara behörig till utbildningen. När det gäller övriga meriter och egenskaper så utvecklas dessa i takt med utbildningen. Som färdig lärare sjösätter man insikterna på olika sätt, utifrån vem man är, säger han.

Du antas alltså på relevanta yrkeskunskaper och de ska vara aktuella. Olika lärosäten kan ta del av varandras så kallade valideringar, men de bör inte vara äldre än cirka två år.

– Påbörja valideringen i god tid, för den kan ta lite tid. När det gäller den allmänna behörigheten brukar vi ge dispens om man inte har full engelska. Undervisningen sker på svenska och det mesta av litteraturen är på svenska, säger han.

Speciellt för Linköpings universitet är att universitet har en stark forskningsmiljö, som bygger på yrkesdidaktik. Flera av lärarna har publicerat olika artiklar och även tagit fram egna läromedel, berättar Ronny.

– Läraryrket är ett roligt och viktigt yrke. I dagens samhälle lär vi i stor utsträckning genom utbildningssystem. Allting börjar med en skicklig, bra och engagerad lärare. Att ta del av människors utveckling ger mycket, är samhällsviktigt och givande på ett personligt plan.

Yrkeslärarutbildningen är berättigad till stöd från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Fakta om antagningen
Linköpings universitets yrkeslärarutbildning
antar studenter till höstterminen 2023 för samtliga yrkesämnen i gymnasieskolan. Anmälan är öppen från och med den 15 mars till och med 17 april 2023. Sista dag för validering är 17 april 2023.
Andra lärosäten kan ha andra intagningstider, så hör med dem:
Umeå universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan Väst, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Malmö universitet, Karlstads universitet och Högskolan Kristianstad

Jag vill söka – hur gör jag?
Du ansöker via antagning.se. Glöm inte att validera dina yrkeskunskaper! En komplett ansökan till yrkeslärarprogrammet vid Linköpings universitet består av:
Steg 1. Anmäl dig till utbildningen och styrk din grundläggande behörighet till högskolestudier.
Steg 2. Validera – kartlägg och intyga – dina yrkeskunskaper. Du måste styrka din särskilda behörighet till yrkeslärarprogrammet på detta sätt. Läs mer om behörighetskraven och utbildningen på universitetets hemsida.

Fakta om yrkeslärare
Yrket har inslag av både teori och praktik eftersom betygssättning, planering och dokumentation ingår tillsammans med praktiska övningar med eleverna. En yrkeslärare har också kontakt med företrädare för sin bransch och andra aktörer inom skola och näringsliv. Lönerna för yrkeslärare varierar, mest beroende på ort. I Stockholms län är genomsnittslönen för en yrkeslärare 42 971 kronor i månaden. Längst ner på listan ligger Jämtland och Dalarna med löner på cirka 37 000 kronor i månaden.
(Referens: Tidningen Yrkesläraren 2022)

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!