Vill locka fler till yrkesprogram

För att uppfylla arbetsmarknadens behov skulle 40 procent av landets gymnasiestuderande behöva välja ett yrkesprogram. Men endast drygt 30 procent gör det. Till hösten kommer Svenskt Näringsliv att överlämna förslag på hur siffran ska öka till utbildningsminister Anna Ekström.

Johan Olsson, Svenskt Näringsliv.

Den nyligen publicerade rapporten från Svenskt Näringsliv ”Attityder till yrkesprogram – och varför de väljs bort” kommer till hösten att följas upp med en rapport som innehåller konkreta förslag på förändringar som ska göra det möjligt att nå 40 procent.

Johan Olsson jobbar med kompetensförsörjning inom Svenskt Näringsliv och håller i projektet.

– Vi ser ju att yrkesprogrammen uppfattas som smala av ungdomarna. Det måste vi försöka ändra på och vi ska överlämna förslagen på förändringar till utbildningsministern, säger Johan Olsson.

Han har också har noterat att region Jämtland har haft en bra ökning för yrkesprogrammen under de senaste åren. Tillsammans med Dalarna och Norrbotten tillhör Jämtland de regioner där runt 50 procent av ungdomarna väljer yrkesprogram. Som jämförelse kan nämnas att i Stockholm är motsvarande siffra strax över 20 procent. Sedan blir andelen större ju längre norrut man kommer.

Dessutom är faktiskt situationen ännu sämre än vad statistiken över förstahandsansökningar visar, påpekar Johan Olsson.

– Alla förstahandssökande har ju inte behörighet och cirka 25 procent av de elever som börjar utbildningarna klarar inte examen.

En viktig grupp att nå i detta sammanhang är de 40 procent som i dag genomför ett högskoleförberedande gymnasieprogram, men som sedan väljer att inte gå vidare till högre studier. Den här gruppen hade kunnat få en bättre och tidigare start på sitt yrkesliv om eleverna i stället hade valt ett yrkesprogram. //

 

Madelene Thoresson, Frösö Byggplåt. Foto: Björn Lundbeck.

Stort behov av yrkeskunniga

En av eleverna i första årskursen på bygg- och anläggningsprogrammet på Jämtlands Gymnasium som i fjol valde lärlingsvägen in i plåtslageriyrket hamnade hos Frösö Byggnadsplåtslageri. Där är man lika nöjd med sin duktiga lärling som att intresset för bygg- och anläggningsprogrammet ökar så kraftigt.

– Vi har alltid behov av fler yrkeskunniga personer och därför tycker vi förstås också att det är jätteroligt att intresset för bygg- och anläggningsprogrammet ökar, säger Madelene Thoresson på Frösö Byggplåt.

Hon berättar också att en av de elever på bygg- och anläggningsprogrammet som förra året valde lärlingsvägen till plåtslageriyrket hamnade hos just Frösö Byggplåt.

– Det är en jätteduktig och ambitiös kille som vi är mycket nöjda med, säger Madelene Thoresson.

Frösö Byggplåt har i dagsläget sex anställda förutom den ovannämnde lärlingen. //

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!