Vinkeln på lågfals ändrad i AMA Hus 21

Nu är det dags igen – 2021 års AMA är snart här. Plåt & Vent Magasinet kan redan nu berätta om en av nyheterna.

Vart tredje år utkommer en ny AMA, Allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten. I upphandlingsverktyget AMA införs beprövade, maximalt tio år gamla, metoder och funktioner.

En av nyheterna i AMA 21 står Plåt & Ventföretagen bakom. Den rekommenderade vinkeln på lågfals är ändrad när det gäller bandtäckning av tak.

Viktigt att ha senaste versionen

– Vid bandtäckning har man normalt en högfals och en lågfals. Det har visat sig att taken har blivit buliga, så vi undersökte det och har nu ändrat vinkeln på lågfals. Vi har belägg för att det blir ett slätare tak då. Detta är bara ett exempel på hur viktigt det är att ha den senaste versionen av AMA, säger Rickard Lindskog, företagsrådgivare på Plåt & Ventföretagen.

Stefan Lardner, plåtkonsult på Roslagens Plåtkonsult, förtydligar.

– Nyheten har kommit till för att minska pilhöjderna. Trots att det finns bättre maskiner i dag än på 80-talet, när metoden infördes, har vi i Sverige en tradition av att valsarna i maskinen ska vara utformade på ett visst sätt. Den nya rekommendationen är att ställa om maskinen så att den tar ut lågfalsen i 90 grader. Till detta är det viktigt att inte ha för hårt klämtryck på falslutaren, i syfte att minska risken för att få pilhöjd vid bandtäckning, säger han.

AMA ges ut av Svensk Byggtjänst och innehåller lägsta krav för olika moment och upphandlingar. Ofta beskriver en ritning innehållet i texten. Denna illustration är ny i kommande AMA.

Felprocenten kan minska

Utförande enligt AMA är oftast ett krav i större upphandlingar och kan bidra till att felprocenten minskar. Enligt Rickard beror 10 till 30 procent av alla fel som uppstår på en byggarbetsplats på slarv.

– AMA är ett viktigt ramverk. Även konsumentkunder förväntar sig ofta att jobbet är gjort enligt detta ramverk. Om man inte följer AMA så bör man upplysa om det, säger han.

Beroende på kontraktets utformning kan konsekvenserna se olika ut, om entreprenören har åtagit sig att följa AMA men inte gör det. Jobbet behöver antagligen göras om och skadestånd kan bli aktuellt. //

 

Trygg Plåt
Trygg plåt är framtagen av Plåt & Ventföretagen. Auktorisationen är tillgänglig för alla plåtslagerier. Den utförs av certifieringsorganet INCERT och genom Svensk Byggplåts garantifond har auktoriserade företag möjlighet att erbjuda sina kunder extra lång garantitid. Här lär du dig också att läsa och förstå AMA.
Läs mer på tryggplat.nu

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!