Webbaserad utbildning för injusterare

Plåt- & Ventföretagen har nyligen lanserat ett helt nytt webbaserat utbildningsmaterial för luftflödesmätning och injustering. Programmet är avsett för självstudier, och passar även för de lite mer nya i branschen.

Utbildningsmaterialet innehåller både text, filmer och animationer och man läser på egen hand i den takt man önskar. Materialet är indelat i fem olika delar som man kan läsa i vilken ordning man vill, och man kan också när som helst gå in i och ut ur materialet.
Utbildningsmaterialet ger de grundkunskaper gällande luftflödesmätning och injustering man behöver för att bli en kunnig yrkesman. Man lär sig vilka villkor som styr luftflöden, vilka komponenter en ventilationsanläggning består av, samt får kunskap om hur man använder olika mät- och injusteringsmetoder. Programmet ger en god grund att stå på för att bli en god injusterare.

Fakta om utbildningsmaterialet

Del 1 – Introduktion
behandlar grundläggande och branschrelaterad matematik, systembegrepp och ritningsläsning.

Del 2 – Komponenter
förklarar ventilationssystemens olika komponenter, var de vanligen är placerade och vilket syfte de fyller.

Del 3 – Mätning
en grundlig genomgång av de mätmetoder som ingår i den nya svenska mätstandarden SS-EN 16211:2015. Med hjälp av text och filmer förklaras varje mätmetod i detalj – hur man använder instrument och mätsonder, hur man väljer mätpunkt och hur man får fram ett mätresultat. De olika fel som kan uppstå vid mätning, samt de olika korrigeringar som kan behöva göras.

Del 4 – Injustering
tar upp sådant som rör själva injusteringen, inklusive sådant som driftsättning, mätning och rapportering. Man får grunder och en metodik för de saker som man bör tänka på innan injusteringen påbörjas, under det praktiska arbetet, samt inte minst hur man slutför och sammanställer arbetet.

Del 5 – Fördjupning
ämnesområden i närheten av en mätningsman eller injusterares arbetsuppgifter. Här får man lära sig hur man gör en läckagemätning, lite om ljud och energi, samt vilka lagar och föreskrifter som styr verksamheten.

Materialet finns att beställa från www.pvforetagen.se.

Text: Annika Brännmark
Publicerad: 2019-04-06
Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #2.2019

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!