”Skimrande byggnad, sprungen ur sin omgivning”

Resecentrum i Angered vann nyligen Trafikverkets arkitekturpris. Fasaden, med rombformade kassetter i anodiserad rostfri plåt har gjorts av Plåt & Ventföretagens medlemsföretag Hisingstads Bleck- och Plåtslageri AB.

Angered Resecentrum i Göteborg har fått pris för god arkitektur inom infrastruktur.

Vartannat år delar Trafikverket och Sveriges Arkitekter ut ett pris för god arkitektur inom infrastruktur. Resecentrumet prisas bland annat för ett engagerat samarbete mellan Wingårdh arkitektkontor, unga Angeredsbor och beställaren Västfastigheter (för Västtrafik). Arkitekten, stadsdelsförvaltningen och gruppen Unga Stadsutvecklare – som vet hur platsen används – har tillsammans mejslat fram den femsidiga, skimrande byggnaden och dess placering.
Platsen där Resecentrum har uppförts har en brokig arkitektur från flera decennier. Målet var att göra den nya byggnaden till ett smycke på platsen, som binder samman brokigheten och skapar nytt liv genom en egen identitet. Arkitekten har utgått från ett fåtal återkommande material: ljust limträ, transparent glas, mörk terrazzo och mässing –  som återkommer i draghandtag och golvets ingjutna detaljer.
– Mässingsplåten på fasaden ger en mjuk reflektion av solljuset som förändras med ljus och skugga. Det är också en metall som gifter sig väl med den mörka terrazzon och byggnadens ljusa träytor, säger hon.

Hela byggnaden är en lek med femhörningen som form, enligt arkitekten.

Lång tid för tillverkning och bearbetning
FMH Plåt har levererat formatplåt i olika längder med mässing som anodiseringskulör. Plåten har bearbetats i Hisingstads Bleck- och Plåtslageri AB:s verkstad på 1 000 kvadrat.
– Tanken var rombformade kassetter men det gick inte att utföra på grund av produktionstekniska skäl. Dessutom är spillet ännu större vid ett sådant utförande. Det är istället trekanter som är hopsatta för att skapa en romb, säger Ulrik Andersson som är ägare till och vd på Hisingstads Bleck- och Plåtslageri AB.
Det mesta av den utrustning som behövdes för jobbet fanns redan, bortsett från några eldrivna saxar som köptes in för tillverkningen.
– Mer än halva tiden bestod av tillverkning. Alla plåtar måste vara orienterade i samma riktning, man kan inte vända dem hur som helst för då blir intrycket olika kulörer, fortsätter han.
Att räkna ut alla måtten på kassetterna så att de skulle passa på fasaden och stämma med ytterkanter och fönster krävde stor noggrannhet, likaså monteringsarbetet, säger han.
– Vi har ju monterat fasadkassetter tidigare, men inte den här typen. Normalt sett använder man kassetter som är fyrkantiga och lika höga runt om. Dessa har olika höjd i förhållande till var de ska vikas. Alla sidor är konade.

Rombformade kassetter bildar ett fasadskikt på plan 2.

Risk för avvik krävde noggranna beräkningar
Efter en teoretisk beräkning gjordes tilläggsmätningar på plats för att kontrollera att allt stämde, eftersom femsidigheten innebär att avviket kan växa på olika ställen.
Själva montaget tog ett par veckor per fasadsida, med tre man på plats som hade blivit grundligt insatta i arbetsmomenten.Det blev totalt 250 kvadratmeter kassetter – och lika mycket spill, som gick till återvinning.
Femhörningsformen på byggnaden mynnade ur dialogen med ungdomarna i projektgruppen och deras önskemål om mötesplatser samt ur flödesanalyser, säger Ingrid Alerås, handläggande arkitekt för projektet på Wingårdhs.
– De var väldigt engagerade och den input de gav oss ledde till vissa viktiga förändringar av våra ursprungliga tankar. Delar av platsen bevarades som mötesplats för både spontana och planerade möten. Trygghet var ett ledord. Det finns ingen otrygg baksida, man kan flöda fritt genom byggnaden, säger hon.

En plats som förenar i väntan, paus och möten.

”Liten byggnad med viktigt innehåll”
Plan 1 består av platser för väntan och möten, med utgång till trafikslagen. På plan 2 finns pausytor för busschaufförer och spårvagnsförare, vilorum för dessa yrkesgrupper och rum för studier och bön.
Caroline Bäckman har stått för det konstnärliga inslaget. Temat dans och musik i terrazzogolvets mönster är menat att förena över socioekonomiska grupper, etnicitet och ålder.
– Sammanfattningsvis är detta en liten byggnad med ett viktigt innehåll. Det har blivit en värdig plats för väntan, paus och möten, säger Ingrid Alerås.

Text: Susanne Ringheim Kilje
Foto: Cecilia Nordstrand & William Gustavsson/Wingårdhs
Publicerad: 2020-07-13
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #6–7.2020)

 

Fakta Angered Resecentrum
Beställare: Västfastigheter
Arkitekt: Wingårdhs
Ansvarig arkitekt SAR/MSA: Gert Wingårdh
Byggnadsarea (BYA): 400 kvadratmeter
Bruksarea (BRA): Trafikplatsen skapades först. Därför fanns det bara 257 kvadratmeter kvar för själva byggnaden.

Juryns motivering:
Angered resecentrum är ett identitetsskapande, tryggt nav i miljonprogrammets tidstypiska stadslandskap och en spretig trafikmiljö. Byggnaden genomsyras av hög kvalitet. Dess minimala fotavtryck och intrikata form ger maximal utdelning. Det engagerade samarbetet mellan arkitekten, unga Angeredsbor och beställaren är en föredömlig process som har resulterat i en originell, skimrande byggnad som är sprungen ur sin omgivning.

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!