Smutsig frånluft blir en alltmer lönsam affär

Att återvinna smutsig frånluft – och spara pengar på det – var länge omöjligt. Men det svenska green-techbolaget Enjay knäckte koden. De har utvecklat en teknisk plattform som klarar att återvinna energi där traditionella tekniker inte fungerar.

Företagets första innovation, Lepido, är en extra tålig värmeväxlare och den första industriella värmeväxlaren i sitt slag. Den återvinner energin i smutsig processluft, utan att luften behöver renas. Detta gör det möjligt – och lönsamt – att ta till vara spillvärmen även från förorenad frånluft och nu, efter sex år, börjar innovationen vinna terräng.

– Tre fjärdedelar av all energi som produceras i Europa blir till spillvärme. Om den värmeenergin kunde återvinnas hade den räckt för att värma hela Europa, säger Jesper Wirén som startade Enjay tillsammans med Nils Lekeberg.

På 90-talet levererade Jesper Wirén ventilation, luftrening och industrianpassade värmeväxlare till kunder inom restauranger och processindustrin. Eftersom det inte fanns möjlighet att återvinna den smutsiga luften från restaurangventilation försökte Jesper och Nils ta fram olika filterlösningar för att fylla luckan.

Hållbarhetsarbete innebär oftast kostnader. Med Lepido är det en ren vinst, enligt Enjay.

Fel blev rätt

Ett av dessa filter, med kondenseringskraft, alltså där kallt vatten tillfördes luftströmmen, visade sig attrahera partiklar. Tyvärr visade det sig samtidigt vara världens sämsta filter; det fångade i princip inga partiklar över huvud taget.

I stället gjorde filtret någonting annat. Det värmde upp vattnet som fördes in och de två innovatörerna insåg att de hade byggt en värmeväxlare utan att ha det som mål.

Värmeåtervinning för rena lokaler har funnits sedan 60-talet, men inte förrän nu för smutsiga miljöer. Enjay fokuserar på tekniken, där en geometri inuti värmeväxlaren gör att smutspartiklarna går igenom korridorer. Värmeväxlaren täpps inte igen, utan blir smutsig på ”rätt ställen”, ungefär som en bil under körning, där framsidan och baksidan blir smutsigast. Tryckfallet ökar inte eftersom värmeväxlaren förblir ren på sidorna. Den smutsiga luften går rätt ut, precis som med andra system. Enda skillnaden är att energin hämtas hem innan den försvinner bort.

De få tyngre partiklar som trots allt fastnar på batteriets slinga rensas bort via en automatiserad självrengöringsprocess. Vid behov sänks köldmediets temperatur till minusgrader under natten, vilket får kondensen på slingorna att frysa till is och minska smutspartiklarnas greppförmåga. När temperaturen höjs smälter ishinnan och för med sig partiklarna i takt med att vattnet droppar av slingan. Service görs enkelt genom rengöring via två inspektionsluckor en gång per år.

– Vi bryr oss inte om att luften är smutsig, så vi gör ingenting för luftkvaliteten. Faktiskt så blir energibesparingen störst utan filterrening. Nils och jag har jobbat inom filterindustrin i 30 år och vet att det inte finns någon fungerande filterteknik som gör det tillräckligt lönsamt att återvinna värmeenergin, säger Jesper.

Lepido, monterad på en svensk produktionsanläggning för livsmedel.

Snabbmat först ut

Enjay började använda Lepido inom snabbmatsrestauranger och har i dag ett tiotal snabbmatskedjor runtom i världen som kunder. Innan installationen körs i gång på allvar görs alltid ett test under tre till sex månader. Burger King var först ut att testa samt köpa Lepido och ett treårstest, med mätningar varje minut, visar stora besparingar för restaurangen. Nu finns hundra fungerande referensprojekt att hänvisa till, alla med mätdata.

– Sådant bygger förtroende hos andra potentiella kunder inom en bransch som är trögförändrad och tveksam till nyheter. Det tar tid att förändra synsättet, men vi lyckas övertyga fler och fler. Enjay har koll på det vi gör och det går att lita på vår teknik, säger han.

Snabbmat kan i snitt spara 75 000 kilowattimmar per år med tekniken. I Europa betyder det 25 ton mindre koldioxid per land. Inom industrin är siffran för möjlig energibesparing allt mellan 300 000 och 9 miljoner kilowattimmar per år. Det motsvarar ett genomsnitt på tio gånger mindre koldioxid per anläggning.

– Dels finns så klart ekonomiska incitament för vår lösning, men de stora företagen är tvungna att se mer och mer till sin miljöpåverkan. Lepido är ett bra sätt att göra en hållbar investering, kamma hem den snabbt – ROI ligger på tre år – och följa kraven på taxonomin, säger Jesper.

Föredrar kommunikation

Jesper är fortfarande vd för Enjay och gänget ser likadant ut som för ett år sedan när Plåt & Ventmagasinet pratade med honom. De tolv anställda består av industriingenjörer, marknadsavdelning och en liten administrativ avdelning. Enjay har inga säljare, utan generar sina leeds via marknadsföringsavdelningen.

– Faktum är att vi hade en säljstyrka men får fler och bättre intressenter genom kommunikation än med fötter på marken. Vi har cirka 25 leeds i veckan som hamnar hos ingenjörerna som i sin tur kan ge tekniska svar, säger han.

Lantmännens pannkaksfabrik trillade in som kund för ungefär ett år sedan. Lantmännen sparar 1,5 miljoner kilowattimmar energi per år med Enjays teknik. Därefter följde ett industriellt tvätteri i Holland, vilket ledde till att företaget under 2023 inriktade sig huvudsakligen mot industrin.

– Vi får förfrågningar från lite olika håll, från livsmedelsindustrin, industriella tvätterier, verksamheter med fodertorkar och just nu håller vi på med en tefabrik i Kenya där de torkar tebladen. Även om Kenya är ett varmt land så använder de energin i sin process. Med hjälp av oss kapar de 17 procent av uppvärmningen vid torkprocessen. Det är väldigt spännande och häftigt att se hur olika möjligheter öppnas, säger han.

– 2023 nådde vi budget och siktar nu på break even, något vi tror att vi uppnår inom ett år. Då blir vi ännu mer nöjda, säger Jesper Wiren (till höger).

Intresset ökar

Han tycker att det är frustrerande att inte alla som har processventilation är intresserade av Lepido, när tekniken ger så tydliga vinster. Siffrorna visar emellertid att intresset ökar: från två miljoner kronor i årlig omsättning till åtta miljoner kronor på ett år indikerar att tekniken är en succé.

– 2023 nådde vi budget och siktar nu på break even, något som vi tror att vi uppnår inom ett år. Då blir vi ännu mer nöjda. Men absolut, det går som vi hade tänkt, så vi är glada och nöjda – även om det alltid kan bli ännu bättre, säger Jesper.

Konkurrenter finns, fortsätter han, men ingen som erbjuder exakt samma sak som Enjay. Det händer att Enjay får kontakt med företag som hellre vill använda en traditionell värmeväxlare eller filterlösningar, på grund av att sådana är billigare. Det händer också att dessa företag återkommer och vill ha Enjays lösning i stället eftersom det billigare valet inte fungerade som förväntat.

– Oss gör det ingenting om det kommer fler som gör samma sak som vi, för det finns plats på marknaden och vi behöver hjälpas åt för att knäcka miljöproblemen. Det blir faktiskt märkligt i huvudet på mig när det pratas om att bygga nya kärnkraftverk i stället för att ta till vara spillvärme.

Jesper framhåller att han och Nils bara har satt grundidén och att det är människorna runt omkring dem som får idén att fungera.

– Man måste omge sig med människor som är bättre än en själv där man är svag. Internt är människorna den absolut viktigaste resursen och min uppgift är att se till att medarbetarna har det så bra som möjligt.

Att våga satsa

Externt är de stora hjältarna de som vågar satsa på ny teknik, menar han.

– Magged Khalidy på Burger King tar jag ofta som exempel. Han var den första som testade Lepido och det ledde till att Burger King som kedja köpte vår idé. Magged är i min värld en hjälte; det är viktigt med människor som vågar ta steget, prata öppet om det och vara stolta över att de har vågat.

Det hörs att Jesper är en äkta entreprenör, som tycker det är väldigt spännande när en idé blir verklighet. Att lyckas ger en pirrande och härlig känsla, säger han.

– Men den största behållningen här är klimatinsatsen. När jag sitter i gungstolen kan jag tänka att ”jag har i alla fall gjort någonting för att klimatet ska bli bättre”.

Framtidsplanerna för Enjay i det korta perspektivet är att växa dubbelt under 2024 och tredubbelt året därpå genom att komma in på nya industrisegment.

– Vi gräver hellre djupare än brett och vi är ju i en uppskalningsfas. På sikt kan jag se fortsatt och utbredd användning för vår teknik inom processventilation, allt beroende på hur nedsmutsningen ser ut.

Fakta Enjay
Levererar komplett värmeväxlare som ställs mot luftflödet i sju olika standardstorlekar från 1 000 liter luft/sekund till 8 000 liter luft/sekund. Kan sättas parallellt i rad. Inga rörliga delar. Beräknad levnadstid minst 20 år. Huvudkontor i Malmö.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!