Allt fler beställare börjar upptäcka auktorisationen

Sedan början av 2017 har plåtslageribranschen en egen auktorisation för byggnadsplåt. Plåt & Ventföretagens auktorisationssystem fungerar som en kvalitetsstämpel och har fått bra respons hos medlemmar och nu också hos uppdragsgivare i bygg- och fastighetsbranschen.

Auktorisationen blir en kvalitetsstämpel. Den blir också allt viktigare ur ett konkurrensperspektiv.

Tanken med auktorisationen är att sätta fokus på utförandedel och projektledning. Företaget ska ha en tydlig projektstruktur, därför inleds vägen mot auktorisation med en utbildning för arbetsledningen. Utbildningen går igenom teorikunskap kring anbud, rutiner och hela kedjan från anbud till avlämning av entreprenaden. För att kunna göra väl fungerande arbetsberedningar får företaget tillgång till ett webbverktyg som bland annat består av instruktioner och mallar för projektstyrning, med information om kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
När företaget väl är auktoriserat får det också tillgång till fördjupningsinstruktioner i form av en sammanställning av regler gällande byggnadsplåt i AMA Hus.

Trygghet och höjd status
Rickard Lindskog, företagsrådgivare på Plåt & Ventföretagen och ansvarig för auktorisation Byggplåt menar att auktorisationen ska bidra till att höja branschens status och skapa förtroende och trygghet hos beställarna.
– En beställare ska kunna skilja en bra plåtslagare från en dålig och veta att de anlitar ett kunnigt företag. Auktorisationen blir en kvalitetsstämpel helt enkelt. Det blir också allt mer viktigt ur ett konkurrensperspektiv, att kunna visa upp att man är auktoriserad, till exempel i upphandlingar, säger Rickard Lindskog.

Text: Tomas Skagerlind
Foto: Cecilia Nordstrand & Björn Petrén
Publicerad: 2019-07-30
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #5.2019)

 

Listan på alla de företag som hittills har auktoriserats:
https://www.pvforetagen.se/branschfakta/branschfakta-plat/auktorisation-byggnadsplat/auktoriserade-platforetag.

Läs mer om Auktorisation Byggnadsplåt:
https://www.pvforetagen.se/branschfakta/branschfakta-plat/auktorisation-byggnadsplat/

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!