Ännu ett år går mot sitt slut

Så börjar ännu ett år gå mot sitt slut. Ett historiskt och omvälvande år på många sätt. Vi har under året upplevt en historiskt varm sommar och höst. Men så småningom kommer vintern sakta att göra sig påmind och på många håll i vårt avlånga land har det redan börjat snöa, och för några av våra medlemsföretag har snöskottningssäsongen redan börjat.

Jag vill därför passa på att slå ett slag för Plåt & Ventföretagens ”Skotta säkert”-utbildning på webben. Genom att utbildningen numera är digitaliserad är det smidigare, mer miljövänligt och framförallt mer tidseffektivt för våra medlemsföretag att utbilda sig. Har du inte redan utbildat dig och din personal så är det bara att logga in på skottasakert.se/utbildning/webbutbildning för att snabbt och enkelt genomföra utbildningen.

Även politiskt har det varit ett historiskt valår där de båda regeringsbärande partierna, Social-demokraterna och Moderaterna gjorde svaga valresultat som i skrivande stund endast resulterat i otaliga talmansrundor med ett politiskt käbbel. Ännu har ingen partikonstellation kunnat bildas för att skapa en regering som stöds av riksdagen. Detta på grund av att partierna under valrörelsen låste sig vid löften om med vem de kan tänkas regera, och framför allt inte regera. Detta gör det för tillfället omöjligt att få till stånd en livsduglig regering. Samtidigt vill nog alla partier utom möjligen Sverigedemokraterna undvika ett nyval, inte minst därför att ett sådant förmodligen inte skulle lösa situationen. Men medan våra politiker käbblar om regeringsalternativ fortsätter verkligheten utanför dörren. Bostadsmarknaden har ett akut behov av omfattande nationella reformer. Bostadsbristen slår hårt mot företagandet, tillväxten, jobben och integrationen. Missnöjet och frustrationen växer bland ungdomar, småbarns-familjer och äldre som fått allt svårare att hitta en bostad som man har råd med.

Min uppfattning är att ansvariga politiker inom samtliga partier bär ansvar för att den sociala bostadspolitiken under decennier inte utvecklats i takt med att behoven och samhället förändrats. Men det behövs också flexiblare arbetsmarknadsregler så att vi kan bryta utanförskapet. De stora skillnaderna finns framförallt mellan dem som har ett arbete och dem som står utanför arbetsmarknaden. Bland de som står utanför arbetsmarknaden har nästan var fjärde individ en varaktigt låg ekonomisk standard. Motsvarande andel bland de som har ett arbete är endast två procent. Att underlätta inträdet på arbetsmarknaden utgör därför en viktig grund för såväl social som ekonomisk inkludering i samhället.

När vi nu närmar oss jul och nyår känns det därför skönt att kunna blicka tillbaka på ännu ett utvecklande år för vårt förbund. Jag minns särskilt den fina och varma kongressen vi hade i Luleå i våras där vi antog viktiga motioner för förbundet och framtiden. Under året föddes också idén om en Plåt & Ventpodd hos två av våra medlemmar, Emelie Ståhl och Mathias Mattsson som nu sänts i två avsnitt.
Under 2018 startade vi också Administratörsnätverket som är ett nytt nätverk där verksamhetsadministratörer får möjlighet till erfarenhetsutbyte men också information och utbildning inom exempelvis avtal, juridik och företagande. Nätverket under Anita Hagelins ledning har mottagits oerhört positivt och välkomnande av de medlemsföretag som hittills medverkat vid träffarna under året.

Vi ser fram emot ett nytt spännande förbundsår 2019. Det är viktigt att styrelsen får återkoppling från er alla så kom gärna med förslag och idéer på saker som kan förbättras. Slutligen vill jag ta tillfället i akt att å styrelsens vägnar önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!