C.F. Møller Architects vinner: Klimatskydd i Aalborg Vestby

Projektet Båtparken skyddar Aalborg Vestby från översvämningar och skapar ett attraktivt fjord- och parkliv som förbinder Aalborg Vestby med vattnet.

C.F. Møller Architects vinner arkitekttävlingen med sitt förslag till Båtparken, som ska klimatskydda och utveckla området som sträcker sig från den nedlagda spritfabriken till Vestre Fjordpark i Aalborg.

”C.F. Møller Architects har vunnit på grund av sin innovativa och spännande lösning på klimatanpassningsutmaningen och för att de har lyckats särskilt väl med att uppfylla de önskemål som kommunen, invånarna och användarna av området har uttryckt. Dessutom är förslaget starkt inriktat på att bevara Westbyens särskilda kvaliteter, inklusive dess mångfald och närhet till både fjorden och staden – ett fokus som vi har värderat mycket högt”, säger Jan Nymark Thaysen från staden och länet i Aalborg.

Jens Rex, Head of Landscape & Urbanism på C.F. Møller Architects. Foto: Silas Andersen

Kust- och hamnområdena i Aalborg Vestby vid Limfjorden är drabbade av översvämningar på grund av stigande vattennivåer och frekventa stormar, vilket är en utmaning för hamnens konstruktion och för affärs- och bostadsområdet i Aalborg Vestby.

”Med båtparken lyckas vi också ge klimatskyddet ett socialt syfte. Klimatskydd i form av översvämningsskydd ses ofta som en barriär mellan staden och vattnet. Men på sträckan från spritfabriken till Fjordparken skapar vi stads- och landskapsrum, både stora och små – för stora och små – som skyddar Aalborgs förhållande till fjorden, som är en del av stadens DNA”, säger Jens Rex, Head of Landscape & Urbanism på C.F. Møller Architects.

I dialog med medborgarna

Målet med Båtparken är att bevara och stödja de befintliga funktionerna och aktörerna i området, inklusive roddklubbarna:

”Vi anser att projektet Båtparken måste utvecklas med en hög grad av öppenhet och dialog för att bli framgångsrikt. Vi är medvetna om att vi utvecklar ett område som redan fungerar bra och har goda kvaliteter som bör bevaras. Roddklubbarna och deras medlemmar är några av de viktigaste aktörerna i området. Vi har redan haft en dialog med några av dem om det slutliga förslaget till Båtparken och kommer att fortsätta att ha det under hela projektfasen”, säger Søren Tortzen, arkitekt och avdelningschef på C.F. Møller Architects kontor i Aalborg.

Søren Tortzen, arkitekt och avdelningschef på C.F. Møller Architects kontor i Aalborg. Foto: Mew

Om Båtparken

Området sträcker sig från den nedlagda spritfabriken till Vestre Fjordpark och är den sista delen av området längs fjorden som hotas av översvämningar och som verkar vara avskild från Aalborgs stad. I området finns två båthamnar, en matmarknad och en bro över fjorden. Båtparken kommer att klimatsäkra både hamnarna och Aalborg Vestby. Samtidigt skapas en ny rekreativ länk mellan vattnet och staden utan att förlora den unika karaktär som uppstått genom kontrasten mellan de välorganiserade och täta kvarteren i Vestbyen och den mångsidiga hamnmiljön.

Foto: C.F. Møller Architects

Den övergripande klimatsäkringen av Vestbyen etableras med ett dike i den gröna parken mellan hamnen och staden, som ett slingrande landskapselement med naturligt formade, kontinuerliga kullar som rör sig genom parken och skapar rum och sittplatser, avskärmade från den trafikerade vägen från centrum till Vestbyen. För att skapa en länk mellan hamnen och staden bryts vallen av portaler mellan staden och hamnen, som bjuder in områdets användare att stanna till vid vattnet.

Stadsrum som för närvarande är åtskilda kommer att kopplas samman i en ny bana med kullerstenar från hamnkanten, som kommer att ha en strandpromenad i trä med sittplatser på olika nivåer. Kajkanten kommer att höjas upp, vilket skyddar Skudehaven men ger tillgång till fjorden och hamnbassängen, som inbjuder till aktivitet vid och i vattnet.

Med en framtid som präglas av stormar och översvämningar visar Båtparken hur kustnära stadsmiljöer kan anpassas och existera i enlighet med klimatförändringarna.

Foto: C.F. Møller Architects

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!