Dags för ett nytt ledarskap för Sverige – som skapar jobb och välstånd

De senaste veckorna har varit intensiva med många spännande möten. Ett av dessa många möten var när vi i sektorn träffade arbetsmarknadsutskottet den 18 april för en diskussionskväll med anledning av lagförslaget om entreprenörsansvar. Utskottet representerades av Eva-Lena Jansson (S), Helén Pettersson (S), Jan Ericson (M), Fredrik Christensson (C) och Said Abdu (L).

Främst var det representanterna från S som förklarade bakgrunden till lagförslaget. Deras uppfattning gick i korthet ut på att vi verkar i en smutsig och oseriös bransch. Eller som man uttryckte det; ”Det finns mycket fusk och kriminalitet i bygg- och anläggningsbranschen”. Regeringen genomför en rad åtgärder för att sätta stopp för det. Det ska vara ordning och reda på svenska arbetsplatser”.
Det sorgliga var att utskottet  inte med fakta kunde beskriva hur stort problemet varit ur ett historiskt perspektiv.

Enkelt uttryckt innebär det så kallade entreprenöransvaret följande: sju dagar efter att en arbetstagare hos en underentreprenör (UE) har påtalat utebliven lön ska du som UE:ns uppdragsgivare betala ut lönen till arbetstagaren – oavsett om skälet till att arbetstagarens företag inte betalt ut lönen är ekonomiska svårigheter beroende på brister hos beställare eller oseriositet.

Regeringens förhoppning är att lagen ska beslutas av vårriksdagen, senast den 19 juni och börja gälla från den 1 augusti i år. Vid mötet var S representanterna inte speciellt mottagliga för sektorns argument. Vår oro i sektorn är att regeringen försöker komma åt ett problem som inte finns. En direkt följd av ett entreprenörsansvar är att arbetsgivaransvaret omintetgörs. Redan i dag finns lagregler, myndigheter och domstolar för den situationen att ett företag inte betalar lön till sina anställda.

Naturligtvis skall regelfusk och svart arbete aldrig löna sig utan beivras. Men att regeringen nu möjliggör för en yrkesarbetare som inte får lön från sin arbetsgivare med detta lagförslag ska kunna vända sig till ett annat företag med sina löneanspråk är inte rimligt utan snarare mycket skadligt för branschen. Kontentan blir att seriösa företag och företagare som gör rätt för sig tvingas betala för oseriösa aktörer som lurar sina anställda på lön.

Som en liknelse betyder det att om du äter på restaurang så får bordsgrannen betala för din måltid medan du själv slinker ut genom bakdörren. Så man kan verkligen undra varför regeringen vill göra det lagligt att ta en springnota i byggbranschen som på sikt riskerar att urholka den svenska modellen.

Det vore bättre om regeringen istället fokuserade på hur man får fart på Sverige och den svenska ekonomin, så att vi kan möta automatisering, digitalisering och en ökande andel tjänsteproduktion. En stor utmaning ligger i den stora mängden nyanlända som måste integreras på en arbetsmarknad som har Europas högsta ingångslöner. I vår tids ekonomi blir även en översyn av arbetsrätten nödvändig för att skapa förutsättningar för en modern arbetsmarknad.

Med ett händelserikt styrelseår i backspegeln blickar vi nu mot ett nytt spännande arbetsår för förbundsstyrelsen efter kongressen i Luleå. Inte minst har vi en valrörelse och ett val att se fram emot och försöka påverka med våra och branschensfrågor. Ett är helt säkert – det är dags för ett nytt ledarskap för Sverige som gör det enklare för företag och företagsamma människor att skapa jobb och välstånd!

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
 jorgen@loddeplat.com

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!