Den viktiga arbetsmiljön

Trånga utrymmen, felaktiga arbetsställningar och dålig luftkvalitet. Det finns många arbetsmiljörisker i ventilationsbranschen. Men om man arbetar systematiskt med arbetsmiljön kan man minimera riskerna och skapa en bättre arbetsmiljö.

Fredrik Haux

En trång vind där du måste åla dig fram eller ett jobb som kräver att du står med armarna ovanför huvudet hela dagen. Kanske en dåligt städad arbetsplats där risken är stor att snubbla över grejer på golvet eller ett avkapat rör som är lätt att skära sig på. Ja, arbetsmiljöriskerna för en ventilationsmontör är många och lurar överallt.

Men väldigt mycket går faktiskt att mota bort om man arbetar aktivt och systematiskt.

– Arbetsgivaren har alltid det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och ska jobba med ett systematiskt arbetsmiljöarbete där man analyserar arbetssituationerna, synliggör riskerna och har rutiner för att undvika dem, säger Fredrik Haux, handläggare på Arbetsmiljöverket med särskild inriktning på ventilationsbranschen.

En hel del arbetsmiljörisker är snarlika för ventilations- och plåtslageribranschen eller övriga yrken inom byggbranschen, som risken att falla, dåliga arbetsställningar och risk för skärskador. Men det finns ett område som är lite extra speciellt för ventilationsmontörer nämligen luftföroreningar av olika slag.

Filterbyten en riskfaktor

– Filterbyten är alltid en riskfaktor som måste hanteras korrekt och det är viktigt att alltid göra en noggrann riskanalys innan så att man vet vilken skyddsutrustning som krävs, säger Fredrik Haux.

”Arbetsgivaren har alltid det yttersta ansvaret för arbetsmiljön.”

Olika verksamheter är förstås olika riskfyllda, men exempelvis labbmiljöer är ett ställe där man ska iaktta extra mycket försiktighet när man arbetar med ventilationen, eftersom man där utsätter sig för smittor, toxiska ämnen, kemikalier, bakterier och virus. Detta visade sig inte minst under pandemin, då mätningar visade på en hel del covidvirus i ventilationssystem.

– Men även helt vanliga luftfilter kan innehålla en hög koncentration av föroreningar och måste hanteras korrekt när de ska bytas. Samma sak när man ska rengöra luftfilter, då är det viktigt att analysera i förväg vad man eventuellt kan stöta på, säger Fredrik Haux.

Det finns många arbetsmiljörisker i ventilationsbranschen. Men väldigt mycket går att mota bort om man arbetar aktivt och systematiskt.

Högt på agendan

Fredrik Gustafsson

För Fredrik Gustafsson, som äger och driver medlemsföretaget Grubbe Ventilation i Umeå, har arbetsmiljön alltid legat högt upp på agendan. Här involveras alla medarbetare i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

– Jag driver arbetsmiljöfrågorna hårt med min personal. Vi ska komma hem hela och utan bestående men. Därför har vi alltid arbetsmiljön som en stående punkt på agendan vid våra månadsmöten med personalen. Det handlar om att skapa en kultur och ett beteende hos alla, från oss ägare till montörerna.

På Grubbe ventilation går alla medarbetare, till och med de som jobbar med administration, säkerhetsutbildningen SSG och Safe Construction som miniminivå, vilket ger kunskap i hur olika typer av risker hanteras inom industrin och byggsektorn.

Fredrik Gustafsson driver Grubbe ventilation i Umeå tillsammans med sin sin fru Malin Gustafsson.

Alla ska veta vad som gäller

– Vi jobbar mycket i industrin och de var tidiga med sina säkerhetsutbildningar, som är riktigt bra. Så vi har valt att låta all personal gå dem, även de som inte jobbar med projekt inom just industrin eller nyproduktion. Det gör att vi höjer säkerhetsnivån totalt sett i företaget och att alla står på samma plattform. Hela laget ska veta vad som gäller, så att vi pratar om samma saker.

”Idag ritar många arkitekter och beställare ett snyggt hus men de tänker inte alltid hela vägen så att det ska bli säkert för oss som sedan ska utföra service i huset.”

De yngre medarbetarna är lite lättare att forma, men ju äldre de är och ju mer erfarenhet de har skaffat sig desto svårare kan det vara att lära om och göra rätt, påpekar Fredrik Gustafsson.

– De flesta är ju måna om sin egen säkerhet och vill göra rätt, men har man lärt in fel från början kan det vara svårt att ändra på. Vi måste jobba med att få bort ”jag ska bara” och ”kan du bara”. Det är ett tänkesätt som måste jobbas på dagligen och framför allt måste det ha stöd hos ledningen.

Riskinventering

Håkan ”Lillis” Sidén

Även hos medlemsföretaget P&V Ventilation i Nyköping är arbetsmiljön ett viktigt kapitel. De har gjort en ingående inventering kring vilka risker som finns i branschen. Den går de igenom med alla nyanställda, praktikanter och praoelever.

– Alla som börjar hos oss får en genomgång av riskerna, till och med våra praoelever. Alla ska veta om vilka risker som finns i yrket och hur de kan göra för att undvika dem. Och inför varje projekt gör vi självklart specifika riskanalyser tillsammans med dem som ska jobba i projektet, säger Håkan ”Lillis” Sidén.

Men arbetsmiljö handlar ju faktiskt inte bara om den fysiska miljön utan också om den psykosociala. Det är något som P&V Ventilation har tagit alltmer fasta på under senare år.

– Vi har även börjat lyfta den psykosociala arbetsmiljön som en viktig fråga vid våra personalmöten. För det är viktigt att alla känner att det är högt i tak, mår bra och att alla har rätt att vara sig själv. Jag brukar påpeka för mina anställda att hur vi mår också är en viktig del av arbetsmiljön, för det är lätt att glömma bort. När man har de här frågorna på agendan blir det så mycket lättare att ta tag i saker om något händer, säger Håkan Sidén.

”Alla ska veta om vilka risker som finns i yrket och hur de kan göra för att undvika dem.”

Han tycker att medvetenheten kring arbetsmiljöfrågor har ökat i branschen. I dag är det självklart för alla att använda livlinor, masker, knäskydd och hörselkåpor.

– Det har absolut skett en attitydförändring och det är bra. Arbetsmiljön har blivit mycket bättre och personalen tar större eget ansvar. Men det finns fortfarande saker som kan förbättras.

Bättre med tidigt ansvar

Både Fredrik Gustafsson och Håkan Sidén önskar att beställare och projektörer tog ett större ansvar kring arbetsmiljön, redan i projekteringsstadiet. Det skulle underlätta för framtida servicejobb, menar de.

– I dag ritar många arkitekter och beställare ett snyggt hus men de tänker inte alltid hela vägen så att det ska bli säkert för oss som sedan ska utföra service i huset. Alldeles för ofta stöter vi på trånga, otillgängliga serviceutrymmen och fläktrum i nybyggda fastigheter, säger Fredrik Gustafsson och tillägger att han alltid försöker prata med sin kund och diskutera hur de har tänkt kring tillgänglighet, fasta stegar, hissar och liknande.

– Det är lätt att man tummar lite på de här detaljerna, men de är så otroligt viktiga för den framtida arbetsmiljön.

Han får medhåll av Fredrik Haux på Arbetsmiljöverket.

– Det finns tydliga föreskrifter för vad som gäller kring belastningsergonomi. Men tyvärr är kunskapen ofta skrämmande låg hos arkitekter om att dessa regler finns. Många känner bara till Boverkets regler men inte Arbetsmiljöverkets, trots att dessa två lagstiftningar gäller parallellt.

Ökad medvetenhet

Det finns alltså många vinster att göra när man jobbar med systematiskt arbetsmiljöarbete. Först och främst personalens hälsa, förstås. Men även ur ett affärsmässigt perspektiv är en god arbetsmiljö en vinst.

– Det handlar faktiskt inte bara om det mänskliga lidandet, som ju förstås är en väldigt viktig aspekt, utan även om att det är dyrt att ha sjukskriven personal som inte kan vara på jobbet. Dessutom är det ju vi arbetsgivare som får stå för efterspelet om det händer något, säger Håkan Sidén.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!