Ett ovanligt okrångligt ventilationsföretag

Hagab utvecklar, tillverkar och säljer avancerade lösningar för brandskydd och ventilation. Hela erbjudandet och hela kedjan präglas av att kunden ska få det bästa, på ett enkelt sätt.

Tomas Hållén, vd för Hagab.

Brandgasspjäll och backströmningsskydd är huvudaffären, men också plåtprodukter som exempelvis ventilationsgaller och takhuvar ingår i erbjudandet.

– Vi är ett tämligen nischat bolag inom brandskydd och ventilation. Affärsidén är att vi ska vara marknadens experter på brandskydd i ventilation och vi arbetar hårt för att utveckla bolaget, säger Tomas Hållén, vd för Hagab.

Regelverket kring ventilation och brandskydd är omfattande och ställer höga krav. Då måste också kunskapen vara väldigt stor när man arbetar med ventilation och brandskydd, säger han.

– Bolaget tillhör inte de största i branschen och vi vill gärna ha det så. Med våra 30 medarbetare delar vi närheten till varandra och tvingas vara duktiga på flera saker. Vår kärnkompetens kring ventilation och brandskydd måste delas av alla i hela företaget. Det driver oss kunskapsmässigt och adderar engagemang och vilja.

Navet i Taberg

All utveckling och produktion sker i Hagabs fabrik i Taberg som är verksamhetens nav. Här sätts galler, huvar och spjäll samman för hand, utefter specifika dimensioner. Även standardprodukter tillverkas i fabriken.

På webbplatsen går det att läsa att Hagab är ett ovanligt okrångligt bolag. Vad betyder det egentligen?

– Det betyder att vi gör allting på ett okrångligt sätt mot kunden. Från att ge rätt info i rätt tid, till att vara snabba på att svara. Vi har expertkunskap. Vi har erbjudanden som är lätta att förstå, produkterna är smidiga att beställa, lätta att packa upp och det är enkelt att följa leveransen, enkelt att montera, enkelt att förstå anvisningarna, säger han och fortsätter:

– Vi ställer krav på alla våra avdelningar, såväl utveckling som produktion och leveransavdelningarna när det gäller okrånglig interaktivitet med kunden.


Experthjälp hela vägen

Börjar det brinna någonstans i ett hus så kan branden förflytta sig i ventilationen. Därför är det viktigt att ventilationen är brandsäker. Hagab erbjuder kompetens och produkter för brandskydd kopplade till ventilation, men inte enbart enstaka produkter, utan experthjälp i hela processen fram till installation.

– Vi jobbar med produkter som ska rädda liv och skydda egendom, men bara kopplade till ventilation. Exempelvis kan vi erbjuda brandskydd som sitter i väggen och om det börjar brinna så stängs ventilationssystemet, säger han.

På plåtsidan har Hagab takgenomföringar, ventilationsgaller och huvar. Ibland är kunderna plåtslagare, men oftast är de ventilationsentreprenörer – det vill säga de som beräknar och installerar ventilationssystem – och stora ventilationsgrossister. Projekten spänner över flerbostadsprojekt, kommersiella fastigheter, sjukhus och industrilokaler. Ofta har kunderna någon som ritar, beräknar och installerar ventilationen.

Välkomnar initiativ

Tomas Hållén säger att säljarna är duktiga på att ta med sig idéer från kunderna, men att det kommer idéer från alla håll i bolaget.

– Det är ett jobb att hitta bra och framgångsrika sätt att hantera initiativ och idéer. Säljarna har givetvis alltid ett stort finger med i spelet eftersom det är de som har närmast kontakt med kunderna.

Under de senaste tre åren har Hagab skapat en egen marknadsavdelning, utökat utvecklingsavdelningen och andra delar av verksamheten för att komplettera organisationen och stärka bolaget.

– Vi på Hagab har en konstant strävan att hela tiden vidareutvecklas tillsammans. Nu känns det som att vi är en komplett organisation med de basfunktioner som behöver finnas i ett bolag. Nästa steg är att jobba stenhårt med att förfina vårt erbjudande inom brandsäkerhet, säger han.

Knappt hälften av medarbetarna återfinns inom produktionen. Det betyder att kunderna ofta når rätt in i hjärtat på bolaget. Men oavsett var en person arbetar inom Hagab så hjälps funktionerna åt och en stor andel av medarbetarna interagerar med kunderna.

”Unikt engagemang”

– Vi har haft en väldigt positiv utveckling de senaste åren, med hjälp av engagerade medarbetare. Samtliga har en stark vilja att komma framåt och känner stolthet över Hagab. Det är fantastiskt och jag har aldrig träffat på ett engagemang i den här omfattningen tidigare, säger Tomas.

Han menar att framgången delvis beror på att bolaget har rätt människor på rätt plats, något som märktes särskilt tydligt under pandemin. Trots att många jobbade hemifrån och rutiner behövde luckras upp så hade Hagab en positiv utveckling även under den perioden.

En annan faktor i bolagets tillväxt menar han är att Hagab avsätter tio procent av arbetstiden, på flera funktioner i bolaget, till utveckling.

– Det betyder mycket för ett bolag som vill framåt att medarbetarna inte enbart utför uppgifter som de är bra på, utan också får lov samt hinner tänka bredare, säger han.

I och med att Hagab jobbar intensivt för att vidareutvecklas över hela linjen ser Tomas med tillförsikt på framtiden.

– Min övertygelse är: Hellre fokus på bättre än på större, även om vi så klart växer per automatik när vi blir bättre. Och vårt nya kontor i Stockholm, som öppnade i april, kommer att bidra till en ökad närhet till kunden.

Under samlingsnamnet ”Klimatet i rummet” erbjuder Hagab ett heltäckande erbjudande på ett och samma ställe på kontoret i Stockholm, i Västberga närmare bestämt. För kunder i närområdet ska detta också vara en lokal för kundmöten inom Hagabs kontorsytor.

– I den nya gemensamma lokalen får vi möjlighet att ta med våra kunder på den spännande resa som vi är på tillsammans med våra andra kollegor inom Herenco, säger Jacob Bratt, säljansvarig i Stockholmsområdet.

 

Fakta Hagab
Omsätter knappt 80 miljoner kronor per år och ägs av Herencokoncernen. Hagab grundades 1985 av en entreprenör, Sven Olof Hagelin. I början handlade verksamheten främst om legotillverkning, men efter samarbete med innovatörer i början av 2000-talet satte Hagab fokuset på brandskydd.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!