Flera fördelar med skadeförebyggande åtgärder

Tidig vinter 2022 råkade Falla Plåt AB ut för en tvist med en stor byggherre. När projektet avslutades på våren samma år hade Emma Silfverduk, plåtslagarmästare och delägare av Falla Plåt, ägnat åtskilliga timmar åt att krångla med uppdragsgivaren.

Utestående fakturor som beställaren inte ville betala, dålig stämning och anklagelser kantade händelsen som bottnade i ett dåligt underarbete på ett tak som skulle bandtäckas. Snickarna hade gjort ett undermåligt jobb med råspont och takpapp, något som Falla Plåt AB upptäckte när de väl skulle börja bandtäckningen.

– Detta var ett stort jobb på en ny förskola. Vi skulle godkänna underlaget och såg att det stack upp spikar och så vidare, så snickarna fick riva upp och göra om. Efter det hade någon lagt på en presenning. När vi tog bort den var det tydligt att det regnade in. Pappen var inte riktigt limmad utan lös på flera ställen över flera meter, säger Emma.

Det rann rakt ner i förskolans lokaler, vilket ledde till att byggfirman behövde riva både gips och isolering och därefter sätta in avfuktare.

– Vi fick skulden av uppdragsgivaren, trots att vi inte hade någonting med takunderlaget att göra. Pappen måste självklart vara tät innan vi kan bandtäcka, säger Emma.

Helt oförberedd

Emma Silfverduk, plåtslagarmästare och delägare av Falla Plåt.

Hon är Sveriges första, och så vitt hon vet, enda kvinnliga plåtslagarmästare. Sedan 2017 driver hon Falla Plåt AB tillsammans med sin bror, Anders. Hennes mästarprov bestod av ett omfattande arbete på en kyrka och tog ett och ett halvt år. Så Emma är inte ovan vid stora jobb, stress och korta deadlines. Men i det här fallet var hon helt oförberedd på det som skulle komma.

– NCC sa att vi skulle ta problemet när jobbet var färdigt. När vi hade bandtäckt läckte det inte mer, men NCC vägrade fortfarande att betala våra fakturor, berättar hon.

Med hjälp av Martina Jonaeson på Säkra slutade saken väl till slut. Som tur var hade Falla Plåt AB tagit flera kort på skadan. Efter en intensiv dialog med Säkra kunde Emma stå på sig och hävda sin rätt till betalning.

– Martina var till jättestor hjälp. Det är svårt att veta vad som är rätt och vad som är fel i ett sådant här sammanhang. Även om det är en försäkringsskada ska fakturorna betalas, fick jag veta, så vi skickade dem vidare till inkasso, säger hon.

Falla Plåt AB bad också om detaljerade underlag för vad skadan hade kostat NCC, för att kunna få ut det på försäkringen.

– NCC var inte så glada, för att säga det så. De bråkade länge. Det är jobbigt när man är ett litet företag, för det handlar om mycket pengar och tid, säger hon.

Stod på sig

Martina Jonaeson på Säkra.

Slutligen fick Emma till ett möte, där även debiterade extraarbeten ifrågasattes. Här hade hon hjälp av att varenda liten beställning var godkänd av beställaren i Projektportalen.

Ganska snart efter mötet betalades fakturorna och hela saken avskrevs.

– Jag tror att de vände tack vare min bergsäkra inställning att vi inte hade gjort något fel. Bilderna var en tydlig dokumentation över skadan och NCC insåg nog att en tvist över flera år skulle kosta mer än de 50 000 kronor som de sa att skadan kostade. Vi fick för övrigt aldrig något underlag som bekräftade den summan.

Hon säger att hon har Martina att tacka för att det gick bra.

– Tack vare samtalen med henne kunde jag stå upp för oss och tala om vad som gäller rent lagligt. Annars tror jag att de hade kört över mig, dessa män från en stor entreprenör. Anders var nämligen inte inbjuden till mötet, märkligt nog.

Varken Emma eller Anders har hört något mer från NCC efter mötet.

– Jag upplever att de stora drakarna generellt är krångligare och mer petiga. De ifrågasätter, anmärker, drar ut på betalningar och så vidare. Just den här erfarenheten har slukat många arbetstimmar och tagit på krafterna, säger hon.

Emma känner vagt till den nya appen, SafePro, som ska underlätta skadearbetet, men tror att den hade sparat tid.

– Checklistor och annat nyttigt, samlat i en app, hade kunnat hjälpa och kortat ner tiden som vi la på det här.

 

Bli bättre på att undvika skador!

Erik Ringkvist är skadejurist på Moderna Försäkringar, en del av Trygg-Hansa, som är Säkras samarbetspartner. Hans bästa tips för att undvika skador och tvister är:

Var noggrann. Även om det är pressat och många olika yrkesgrupper i en entreprenad, så är möjligheten till full ersättning vid en skada beroende av att man har följt säkerhetsföreskrifterna.

Inläckage under entreprenad och heta arbeten är de stora skadeorsakerna när det gäller byggnadsplåtslageri. Fundera därför på vilka risker det finns, för till exempel vatteninträngning. Tänk framåt, kolla vädret och vädersäkra. Vad har du för risker över lag på entreprenadplatsen och kollar du dem regelbundet? Bevaka dina risker – du kanske inte är på plats en dag.

Dokumentera så mycket som du kan med anteckningar, inspelningar, foton och så vidare. Glöm inte datum och att notera entreprenad och plats. God dokumentation är en förutsättning för att försäkringsbolaget ska kunna hjälpa dig på bästa sätt om olyckan är framme.

Har du medvetet gjort avsteg från AMA och/eller Teknikhandboken för att uppdragsgivaren ville det, men vet att arbetet inte är fackmässigt försvarligt, måste du friskriva dig skriftligt från ansvar för skador som kan uppstå. Stå upp för din yrkeskunskap och var tydlig med vad som krävs för att uppnå ett bra utfört jobb.

Bra att veta: Färre skador håller ner nivån på försäkringspremien för alla.

Läs också om appen Safe Pro.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!